Ateliér Malba I. / Fakulta umění Ostravské Univerzity
Nábor

Ateliér Malba I. / Fakulta umění Ostravské Univerzity

Výstava je výběrem z tvorby pedagogů a studentů atelieru Malba 1 Fakulty umění Ostravské Univerzity. Pod vedením Daniela Balabána a jeho asistentů Václava Rodka a Iva Sumce dostává tvorba studentů a studentek charakteristické rysy jako jsou: příklon k figuraci, osobní i sociální obsahy, důraz na experiment a malířskou kvalitu.

Vrstevnaté obrazy Daniel Balabána jsou charakteristické paradoxní narací. Václav Rodek ve svých malířsky experimentálních obrazech balancuje na hraně mezi abstrakcí a figurací. Ivo Sumec se ve svých malbách snaží uvolnit sílu, monumentalitu i poezii obyčejných věcí.

Obrazy studentů, respektive studentek, různými způsoby odkazují na ryze osobní, ženská témata jako jsou například řeč těla a hledání místa v nepevném světě. 

Výstava je tak možností k přemýšlení a prožívání a dialogu několika generací.

Vystavující studenti: Monika Chovancová, Klára Paulová, Gabriela Zelenková, Hedvika Dalecká, Vendula Brtusová, Gabriela Cyrusová, Karolína Bulová

Podobně jako město  Valašské Meziříčí je kde se potkávají lide z různých údolí Valašska i naše Fakulta umění jakýmsi melting potem – tavicím kotlíkem, místem setkávání  mladých lidí s různými zkušenostmi, tradicemi z různých koutů kraje a republiky. Tyto rozdíly svědčí umělecké tvorbě. Pro tuto různost původu  i různost pohledů nás kantorů na umění se nedá mluvit o nějaké jednotné stylovosti  ve tvorbě studentů. Je velmi těžké dnes říci , co umění je a co není a kde neplatí žádné paradigma, neboli vzor, schází i referenční bod, na základě kterého, by bylo možné tvorbu hodnotit. Vyžaduje to tedy individuální přístup ke každému studentovi a studentce.

Avšak i přes značnou rozdílnost technik a přístupů jednotlivých vystavujících se jakási společná charakteristika, nebo charakteristiky objeví. Kdybych je měl, spíše negativně vymezit je to především malá míra estetizace. Ta je podle mého soudu dobrá, neboť ono všeobecné krásnění, které se malby čas od času zmocňuje je dílem bezradnosti s často cestou do pekel. Krása, které v žádném případě nebráním,  nespočívá však v malování krásných věcí a lidí. Věřím, že je hlubšího rodu neboť  souvisí s podstatou, s   božským otiskem v každé věci. A o takovou, neokázalou krásu se se studenty a studentkami snažíme.

Dalším rysem je  syrovost. Tedy negativně vymezeno nevyjemělost. Znamená to  být napojený přímo na zdroj, na  surovinu. Znamená to leckdy nevypěkňovat, nechat jak jsem to našel, spatřil, sebral. Mít schopnost takového napojení a přímého vidění  to předpokládá silnou víru v osobní zážitek.  Víru, že i to mé, o kterém by druhý řekl, že je třeba nemístné, trapné nebo banální  je světově a kosmicky důležité. V pěstování těchto přímých vztahů ke spatřenému i k sobě jsou hrází proti trendům, které na nás i ve výtvarné oblasti stále více dorážejí.

Dalším rysem je velkorysost. Ta souvisí s již řečeným. Věřit jednoduchému a pádnému gestu. To gesto však není prázdné, ale má v podloží osobní garanci.

A tak se v obrazech studentek zde vystavených setkáváme s různými tématy, někdy, řekl bych, typicky ženskými jako téma těla, jeho skrývání a odkrývání, téma prostředí - domova - enviromentu, obydlí, židle, stolu -  jakéhosi místa – topos v současném tekutém světě -  utopos.

Milí přátele, scházíme se v Sýpce. Ne samým  zrním, chlebem, živ bude člověk, říká Ježíš v odpověď satanovi. A opravdu ona duchovní potrava přicházející k nám prostřednictvím obrazů je stejně a možná i více podstatná než ta tělesná. Přeji silný zážitek.

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

 

Doprovodné programy

24. 2. 2016 18.00 hod. vernisáž výstavy za účasti všech autorů

24. 2. 2018 18.00 hod. úvodní slovo: Daniel Balabán, Ivo Sumec, Václav Rodek  

24. 2. 2016 18.30 hod koncert mezi uměním s kapelou Hotdogs

25. 2. 2016 10.00 hod. komentovaná prohlídka 

26. 2. 2016 16.00 hod. lektorský program: studium na Fakultě umění Ostravské Univerzity

4. 3. 2016 16.00 hod. workshop pro děti

11. 3. 2016 10.00 hod. art studio - malování podle obrazů

14. 3. 2016 14.00 hod. komentovaná prohlídka s pedagogy ateliéru Malba 1

17. 3. 2016 17.00 hod. otevřená výtvarná herna pro rodiče s dětmi - "Obraz je můj jazyk"

18. 3. 2016 Open space v rámci divadelního festivalu Malé jevištní formy 2016

19. 3. 2016 Open space v rámci divadelního festivalu Malé jevištní formy 2016

7. 4. 2016 Open space v rámci festivalu Krásenský zvoneček 2016

8. 4. 2016 Open space v rámci festivalu Krásenský zvoneček 2016

14. 4. 2016 14.00 hod. komentovaná prohlídka  s Ivo Sumcem

14. 4. 2016 v 14.30 hod. workshop pod vedením Františka Balabána

15. 4. 2016 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Malby 1 FU OU

 

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 24.2.2016 — Pá 15.4.2016

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky