Mimořádná opatření pro vstup do galerie

Vstup do galerie podléhá mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, podle nichž je každý návštěvník povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách galerie a dodržovat rozestupy 1,5 metru. Účastníci komentovaných prohlídek a jiných hromadných akcí nad 20 osob se musí před vstupem do galerie prokázat:

• Negativním výsledkem antigenního testu, který není starší než 72 hodin; nebo

• Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší než 7 dnů; nebo

• Platným potvrzením o dokončeném očkování ⁠⁠–⁠⁠ od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní; nebo

• Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož
neuplynulo více než 180 dnů.

Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na akci ani v případě, že má uhrazené vstupné.
 

VSTUPNÉ:

plné vstupné 20 Kč
snížené vstupné 10 Kč
školní skupiny zdarma
děti do 6 let zdarma
studenti (po předložení studentského dokladu)  zdarma
Každý první víkend v měsíci vstup pro seniory zdarma

Vstupenku lze uplatnít v Galerii Sýpka i Galerii Kaple

 

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí zavřeno
úterý – pátek 09:00–17:00
sobota – neděle 13:00–17:00
státní svátky (není-li uvedeno jinak) 13:00–17:00

Galerie bude z provozních důvodů zavřena ve dnech:

 

Od 24.6. do 26.6.2021 máme z důvodů konání festivalu Valašský špalíček zavřeno. Děkujeme za pochopení a i nadále se těšíme na vaši návštěvu.

Stálé zavírací dny či změny provozní doby

24.12. zavřeno
25.12. zavřeno
26.12. zavřeno
28.12. zavřeno
31.12. zavřeno
1.1. zavřeno

 

Děkujeme za pochopení.

Termíny svatebních obřadů konaných v Galerii Kaple (zajišťuje matrika Města Valašské Meziříčí): 13.06.2020, 19.09.2020, 10.10.2020

Je tedy nutné kontaktovat přímo matriku města.

 

Vstupné snížené

 • senioři, částečně invalidní a invalidní důchodci

 

Volný vstup

 • děti, žáci, studenti
 • držitelé mezinárodních studentských a učitelských průkazů ISIC, ITIC, IYTC
 • pedagogický doprovod žáků a studentů základních, středních a vysokých škol
 • držitelé Průkazu člena Asociace muzeí a galerií České republiky
 • pracovníci galerií sdružených v Radě galerií České republiky
 • držitelé členské legitimace ICOM-Mezinárodní rada muzeí
 • držitelé členského průkazu Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a držitelé členského průkazu AICA
 • členové Zvazu múzeí na Slovensku
 • zaměstnanci Národního památkového ústavu a členové ICOMOS
 • členové Klubu přátel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně
 • členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (UHS)
 • účastníci vernisáží a vybraných kulturních akcí
 • držitelé průkazek ZTP a ZTP/P
 • novináři po předložení novinářského průkazu.


Kurátor

PaedDr. Leszek Wojaczek

Galeristka

MgA. Vlasta Červenková

Tel: +420 775 109 206

E-mail: galerie@kzvalmez.cz

 

 

HISTORIE GALERIE KAPLE

V roce 1611 nechal postavit Jetřich ze Žerotína mohutnou renesanční budovu, která sloužila jako jízdárna koní. Na Moravě byly takové jízdárny pouze tři, ve Velkých Losinách, Břeclavi a u nás. Po porážce stavovských vojsk 1621 byla budova zkonfiskována, od roku 1628 sloužila jako sklad. Za Napoleonských válek zde armáda zřídila lazaret pro raněné vojáky. Hned vedle stojící, původně renesanční zámek Žerotínů, sloužil od 2. poloviny 19. století jako ženská věznice, v té době jediná svého druhu na Moravě. Pro duchovní potřeby trestankyň se lazaret proměnil v letech 1855 až 1908 na vězeňskou kapli, zasvěcenou Neposkvrněnému početí Panny Marie. Mezi trestankyněmi ženské věznice si údajně odpykávala trest i hlavní hrdinka hry bratří Mrštíků Maryša. Po zrušení věznice se z ní stal sklad a velmi chátrala, byla již beze střechy, dokonce se zvažovalo o jejím stržení.

V roce 2008 byla nově zrekonstruována a získala významné ocenění „Stavba roku Zlínského kraje“ a od roku 2009 začala kaple sloužit jako multifunkční kulturní zařízení. Čistý a zároveň majestátný prostor se svou nezaměnitelnou atmosférou nejlépe hodí k prezentaci současného výtvarného umění. Hlavní prostor galerie Kaple má 1710m3 a k výstavnímu prostoru slouží také dvě sklepní podlaží. Každoročně probíhá šest autorských výstav představující to nejlepšího, co je k vidění v širokých vodách české výtvarné scény.

 

HISTORIE GALERIE SÝPKA

Bývalá barokní sýpka je součástí celého komplexu kulturně zaměřených subjektů. V poslední třetině 17. st. vzniklo pravděpodobně její jádro z místního jednozrnného kamene. Ve druhé polovině 18. st. došlo k barokně klasicistní úpravě, kdy dostala nynější podobu s charakteristickými okny. Po prodeji panství roku 1815 význam sýpky pomalu upadal. Když byla v roce 1854 založena v zámku ženská trestnice, byl v sýpce zřízen sklad postelí a také v pozdějších letech sloužila sýpka k nejrůznějším skladovacím účelům. Sýpka postupně chátrala a devastace pokračovala až do roku 1991. Více než deset let trvající proces revitalizace původně hospodářského objektu byl zdárně dokončen v roce 2006.

Pro výstavní činnost Galerie Sýpka jsou v objektu budovy vyhrazeny dvě podlaží. Vznikla nejprve jako galerie s dlouhodobou expozicí výtvarného umění na Valašsku. Úplně první výstava představila sbírky profesora Adolfa Suchomela a Jiřího Demla z fondu Města Valašského Meziříčí a Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí. Posléze byla dlouhodobá expozice zúžena a nyní se zaměřuje na prezentaci stálic současné výtvarné tvorby, mladých umělců, ale i prezentaci ateliérů vysokých uměleckých škol. Koncepčně probíhá minimálně šest výstav ročně na niž jsou k vidění čeští, slovenští i polští autoři.