Doprovodné programy

Dnes

Jana Farmanová
ENSO – kruh

ENSO – kruh – v japonskej kaligrafii symbolizuje univerzum a jeho pochopenie (osvietenie). Maľovanie kruhu je vnímané ako duchovná prax a má svoje jednoduché, ale pevné pravidlá. ENSO obsahuje kvality čistoty, jednoduchosti...
Více

Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica
Zrní

Výstavný priestor Galérie Sýpka zasypeme zrním, ktoré krásne klíči. Prepáčte túto záhradkársku asociáciu, ale príroda a jej procesy, sú pre mňa veľkou inšpiráciou a napokon sme v Sýpke. Spojila som do tohto projektu 5...
Více