Doprovodné programy

Dnes

Klaudia Kiercz –Długołęcka
Ztracený prostor

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. Ve Varšavě v současnosti žije a tvoří. Vystudovala politologii, ale studovala i Právnickou fakultu na Varšavské...
Více

Monika Váňová Horčicová
Memento Vivere

Sochařka Monika Horčicová si jako jeden ze základních vyjadřovacích prostředků svých děl vybrala, lidskou kost a kostru, kterou prostřednictvím nezvyklých kompozic uvádí do nových významových rovin. Moniku, už při studiu...
Více

Co nás dál čeká

Mikuláš Starý
Vernisáž 19. června 2024

Mikuláš Starý (1994), multimediální umělec a designér v jedné osobě. Je absolventem Ateliéru skla u prof. Petra Stanického Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době žije a tvoří v Praze a ve Zlíně. V umění a designu...
Více

Nikola Kostková
Vernisáž 26. června 2024 v 18 hodin

Autorka je absolventkou malby na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a posléze Fakulty umění v ateliéru malby Daniela Balabána na Ostravské univerzitě. V současnosti žije a tvoří ve Vsetíně a...
Více