Dominik Běhal
vernisáž 20. listopadu 2024 v 18 hodin

Dominik Běhal

Tvorbu Dominika Běhala formovalo studium u profesora Michaela Rittsteina na pražské Akademii, kde rovněž navštěvoval i ateliér profesora Vladimíra Kokolii. Během své umělecké praxe si vytvořil svébytný výtvarný jazyk, jenž reflektuje jeho zájem o historii malby a její postupy. Osvojil si zejména tradiční techniku fresky, kterou přináší z dějin umění do současného světa, kde ji můžeme obdivovat v nových, dosud neprozkoumaných souvislostech. Stejně tak i náměty si umělec hledá ve starých tiskovinách či v klasických uměleckých žánrech, které následně zpracovává v nejasných konturách a útržkovitých figurálních kompozicích, aby je v očích diváka znovu přivedl k životu. Oproti klasické fresce však Běhal své obrazy zhotovuje na přenosných deskách a umožňuje tak nejen jejich galerijní prezentaci, ale i zastoupení v soukromých sbírkách. Dílo pochází přímo z autorova ateliéru.

Termíny

  • St 20.11.2024 — Ne 19.1.2025

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka