Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica
vernisáž 16. září 2020 v 18:00

Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica

Oponentura vůči konvencím obrazu a nalézání nového výrazu v reflexi stylů a koncepcí. Důraz na kultivaci výrazu na základě interpretace existujících faktů, motivů a technologií, přesahů a citací, vědomostí a neortodoxní apropriace klasických forem.

Studium má poskytnout posluchači tohoto ateliéru komplexní možnost seberealizace v tvůrčím procesu. Kromě zkušenosti s precizním kreslířským a malířským studiem podle skutečnosti, která je nepřenosnou a nenahraditelnou zkušeností, si posluchač osvojuje základy tvůrčího procesu, prověřuje své vlastní limity, hledá a nachází svůj vlastní umělecký výraz napříč médii.

Rozsah zvolených metod sahá od iniciačních, procesuálních rituálů přes vědomé analytické a konstruktivní studie předmětné skutečnosti a prostorových jevů v binokulárním pohledu. Posláním různých výrazových forem je prohloubení a uvědomění si obsahových a formálních náležitostí tvůrčího procesu. Hledá, ohmatává hranice médií, individuální poučeným rozhodnutím je překračuje v teritoriu malby, kresby, akčního projevu či realizací v reálném prostoru.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Termíny

  • St 16.9.2020, 18:00 — Pá 13.11.2020

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka