Maciej Sypniewski
Się Sobie Siebie Sobą

Maciej Sypniewski

Się Sobie Siebie Sobą

Maciej Sypniewski (1976) žije a pracuje ve městě Konin ve Velkopolském vojvodství. Je absolventem University of Zielona Góra. Pochází z rodiny, která se o fotografii zajímá již tři generace a provozuje nejstarší foto obchod ve městě. Fotoaparát ho doprovází již od útlého dětství. Během studií se zabýval zejména oblasti sociologické fotografie. Ve svých uměleckých postupech odkazuje na to, co je v této umělecké oblasti tradiční. S velkým důrazem na klasické techniky se nevyhýbá ani částečnému propojování s výhodami spojenými se současnými technologiemi a novými médií. Jeho práce je mnohostranná a představuje neustále hledání. Pohybuje se ve spektru od sociologických záznamů, přes fotografie zachycující „ten rozhodující okamžik“, až po různé formální experimenty. Ve své umělecké praxi využívá klasické techniky i možnosti digitální technologie. Hlavním tématem jeho prací je člověk zachycený v jeho přirozeném prostředí. Každý snímek je výsledkem zdánlivé nahodilosti. Navzdory skutečnosti, že Sypniewski vědomě a přesně vybere místo a čas své fotografie, autorovo zachycení situace působí velmi neplánovaně a spontánně. Ve své starší tvorbě se autor věnoval hlavně dokumentování vnějšího světa. Jeho poslední série fotografií, kterou připravil pro galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí a nazval Się Sobie Siebie Sobą, je jakousi metaforou vnitřních autorových stavů. Žádná z interpretací navržených diváky se nikdy nebude shodovat s osobním pohledem tvůrce. Maciej Sypniewski fotografuje celým svým tělem - nekouká do hledáčku, splývá s fotoaparátem... často jej připevňuje ke své hrudi.

Dlouhá expozice je pak záznamem okolní reality a zároveň autorových psychofyziologických procesů. Dýchání se stává extrémně individuálním způsobem vidění.

Widzę Się patrzę Sobie czuję Siebie fotografuję Sobą


Się Sobie Siebie Sobą

Maciej Sypniewski urodzony w 1976 roku w Koninie jest absolwentem Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Swoje prace wystawiał m.in. w Koninie, Poznaniu i Toruniu. Pochodzi z rodziny,
która od trzech pokoleń związana jest z fotografią. Aparat towarzyszy mu od najmłodszych lat. W
czasie studiów działał w obszarze fotografii socjologicznej. Jest laureatem wielu konkursów oraz
organizatorem akcji fotograficznych. Współpracuje z twórcami nowych mediów. W swojej praktyce
artystycznej wykorzystuje techniki klasyczne, jak również możliwości technologii cyfrowej.
Głównym tematem jego prac jest człowiek uchwycony w jego naturalnej przestrzeni. Każdy kadr
jest wynikiem pozornej przypadkowości. Pomimo że artysta świadomie i precyzyjnie (wręcz z
premedytacją) wybiera miejsce i czas, to wyczekane przez niego obrazy robią wrażenie
nieplanowanych i spontanicznych. Do tej pory były one jedynie dokumentacją świata
zewnętrznego, a w najnowszej serii Się Sobie Siebie Sobą stają się także metaforami stanów
wewnętrznych autora. Żadna z proponowanych przez widzów interpretacji nigdy nie pokryje się z
osobistym spojrzeniem twórcy.
Maciej Sypniewski fotografuje całym swoim ciałem - nie przykłada oka do wizjera, lecz scala
aparat ze sobą, przytwierdzając go np. do klatki piersiowej. Długi czas naświetlania rejestruje
jednocześnie otaczającą rzeczywistość, jak i psychofizjologiczne procesy zachodzące w autorze.
Oddychanie staje się ekstremalnie indywidualnym sposobem widzenia.


Widzę Się patrzę Sobie czuję Siebie fotografuję Sobą

 


              www.maciejsypniewski.com

 


 

Termíny

  • St 25.11.2020 — Pá 26.3.2021, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky