A mezi kopci okamžik
Tomáš Krejčí, Kristina Maňáková

A mezi kopci okamžik

Tomáš Krejčí, Kristina Maňáková

Tomáš Krejčí v rámci výstavy navazuje na svůj disertační projekt, který se zabývá sledováním objektu, světla a prostoru v současném městském prostředí. Často pracuje s percepcí člověka při světelných a prostorových intervencích. V rámci výstavy se zaměřuje na fenomén industrializace krajiny, konkrétně na stavbu dálnice v těsné blízkosti Hostýnských vrchů, která významným způsobem proměňuje krajinu, ale také životy obyvatel v okolí. Rozměrné krajinné stavební zásahy vyvažuje myšlenkami, které byly vlastní zejména autorům první poloviny 19. století, a to fascinací právě krajinou, která může být interpretována jako posvátnost, člověka hluboce přesahujícího. Zároveň je téma přesahu smylového prožitku obsažena také v pojetí světelného objektu.

Kristina Maňáková rozvíjí své dlouhodobé zkoumání vztahu člověka, místa a prostoru. Instalace vytvořená pro Galerii Sýpku funguje jako prostorový zvukový nástroj, vybízející účastníka k navázání interakce. Lze jej také chápat jako prostorové haiku, do jehož děje divák může, ale nemusí vstupovat. Maňáková ve své tvorbě uplatňuje princip, spočívající v propojení využití surových materiálů a čistoty nejzákladnějších geometrických forem. Skrze děj, formu a čin transformuje chápání prostoru, pro nějž je zásadním právě sled událostí v konkrétním okamžiku.

Autoři skrze světlo a zvuk vypráví příběh pomíjivé krajiny a člověka ve vztahu k okolnímu prostoru. Oba autoři jsou doktorandy v ateliéru Design skla ve Zlíně, pod vedením prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A., a současně se věnují provozu a kurátorství nezávislé galerie Komnata ve Zlíně.

 

Doprovodné programy

 1. 4. 2023 Vernisáž výstavy za účasti autorů i kurátora
 2. 4. 2023 Komentovaná prohlídka výstavy s autory
 3. 5. 2023 Komentovaná prohlídka pro ZUŠ
 4. 5. 2023 Komentovaná prohlídka pro ZŠ
 5. 5. 2023 Komentovaná prohlídka výstavy pro účastníky Cimbalfestu
 6. 5. 2023 Open space pro Cimbalfest
 7. 5. 2023 Open space pro Cimbalfest
 8. 5. 2023 Komentovaná prohlídka s autory v rámci Meziříčské muzejní noci
 9. 5. 2023 Open space v rámci Meziříčské muzejní noci
 10. 5. 2023 Komentovaná prohlídka s autory
 11. 5. 2023 Komentovaná prohlídka pro ZUŠ
 12. 6. 2023 Workshop – zvuková instalace
 13. 6. 2023 Workshop – zvuková instalace
 14. 6. 2023 Komentovaná prohlídka s autory výstavy

Termíny

 • St 26.4.2023, 18:00 — St 14.6.2023, 17:00

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky