Barbora Myslikovjanová
Před|Tím

Barbora Myslikovjanová

Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Název výstavy tak nese několik rovin. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala. Vše, co pochází z minulosti, se prolíná s přítomností i budoucností. Věci před|tím se nachází v každém čase. Nicméně svislá pomlka naznačuje, že se nejedná jen o vztah časový. Postavy v dílech autorky se nachází před oním “tím”, něčím, co je konkrétní i nekonkrétní v jednom, v obavách i v očekáváních (např. Before that, 2022 Before we dissapear, 2022). Figurální kompozice s bravurně zvládnutou psychologií v nás vyvolávají zvědavost, protože každá souvisí s tou předchozí. Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které sice nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí (2006 - 2010) u Leszka Wojaczeka a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze (2010 - 2016) v ateliéru Malířství III Michaela Rittsteina a ateliéru grafiky II Vladimíra Kokolii.

Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem. Kromě malby se občasně věnuje poezii, kterou též využívá ve výtvarné tvorbě. Za zdánlivou temnotou děl Barbory Myslikovjanové se skrývá zájem o psychologické pozadí dětského světa v celé jeho rozmanitosti. Svět dětí je zde nahlížen spíše dětskou, než dospělou optikou. Vyvstávají zde první bolestivé zkušenosti a objevuje se také trefný humor, který však obraz zlehčuje jen zdánlivě. Druhým, neméně zásadním, tématem Barbory Myslikovjanové je vlastní autoportrét jako sebeanalýza a terapeutický proces.

Vystavovala na desítkách výstav, samostatných i skupinových. Například v pražských galeriích: The Chemistry Gallery, Galerie Villa Pellé, Centrum současného umění DOX, Artinbox Gallery, Galerie Millennium, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Chagall či Chrudimská Galerie ART.

​​

OCENĚNÍ:

2022 - Art Prague Young Award 2022

2010 - ocenění v literární soutěži Nadace Jana Pivečky za básnickou tvorbu

2009 - ocenění v literární soutěži Nadace Jana Pivečky za básnickou tvorbu

2008 - zvláštní ocenění v literární soutěži Nadace Jana Pivečky za “Poezii na volné téma“

 

 • Řekněte nám něco o sobě. Odkud pocházíte a co vnímáte za Váš první střet s výtvarným uměním. Jak se Vaše tvorba vyvíjela od studia?

Vyrůstala jsem ve Frenštátě pod Radhoštěm, kam se dodnes ráda vracím. Asi mě žádný zásadní střet s uměním nepotkal. V nějaké formě ke mně umění přicházelo tak nějak přirozeně a postupně. V dětství jsem se vyjadřovala hlavně kreslením, nevadilo, když jsem pokreslila zdi. :-) Byla jsem obklopena knížkami a bavilo mě si je prohlížet. Například Perníková Chaloupka s ilustracemi od Jiřího Trnky mě děsila a fascinovala zároveň. Do galerií jsem více začala chodit až v Praze, kde tedy posledních 13 let žiji a tvořím. Myslím, že se moje tvorba od školy posunula hlavně po technické stránce. Témata příliš neměním, spíše rozvíjím.

 • Jaký je váš proces a přístup v tvorbě? Nastiňte, jakým způsobem započne práce v ateliéru na daném projektu?

Přemýšlím o tvorbě, i když zrovna nemaluji. Mám vždy rozmalovaných několik pláten a papírů. Těžko se to vysvětluje, ale dělám na nich souběžně a postupně zároveň. Někdy však nějaký obraz odložím a nechám ho, jak tomu říkám, uzrát. Občas se tak stane, že nějaký dokončím až za pár let. Zajímavostí možná je, že když si obraz nahodím v lince, první co následně udělám je to, že figurám namaluji téměř do finální podoby oči, nosní dírky a rty. Určuje mi to směr kudy dál. Jako bych je tím oživila.

 • Co je prvotním impulsem vedoucím ke vzniku děl. Na co Vaše díla poukazují, nad čím se zamýšlí a vypovídají?

Nápad. Myšlenka. Nálada. Někdy mě inspiruje to, co vidím. Jiná scéna mi evokuje scénu v mém obraze. Ať už v životě nebo nějaký moment třeba ve filmu, slova v písničce, náhodná fotografie. Dlouhodobě se také zabývám psychologií dětí. Ale i svou vlastní. To hlavní v mé tvorbě jsou emoce v rozmanité škále. Co mé obrazy říkají, však většinou nechávám otevřené. Co tam dávám já, nemusí být nutně to, co tam vidí někdo jiný. Ač to někdy názvem díla tak trochu definuji, i v nich se snažím, aby byly otevřené a dávaly prostor pro vlastní interpretace. Vedle toho je pro mě malba i jakousi terapií, takže se tam méně či více promítají i mé aktuální nálady.

 • Pracujete vědomě v kontextu současné umělecké scény? Odkazuje vaše práce na nějaký umělecký směr nebo Vás zásadně ovlivnil určitý autor či země?

Myslím, že ne. Mám své oblíbené autory samozřejmě. Ale nemohu asi říct, že by tam byl cílený vliv nebo odkaz. Dříve jsem se dokonce vyhýbala poznávat, co se kde maluje nebo co kdy kdo namaloval. Připadalo mi čistější, nebýt ovlivněná. Když má díla v lidech evokovala jiné autory, štvalo mě to. Dnes mi to přijde jako hloupý postoj a neřeším to. Stejně se člověk nikdy nevyhne přirovnávání. Člověk celý život něco srovnává a porovnává. Ne jinak je tomu v umění. Proto lidé řeknou, ta nebo ten maluje jako ten či onen. Někdy je snazší “to něco” silného v díle označit autorem, který je už velmi známý a vyvolává obdobné pocity, než to pojmenovávat v několika větách.

 

 • Je pro Vás důležité sledovat, jak Vaši tvorbu vnímají ostatní? Vybavujete si nějakou konkrétní reakci, která Vám přišla zajímavá, nečekaná nebo třeba překvapivě úsměvná?

Vždycky mě zajímalo, jak mou tvorbu vnímají ostatní. Někdy v obrazech vidí něco, co já tam neviděla, a dává mi to smysl. Já jako autor nikdy neuvidím své obrazy očima nezaujaté osoby. Zvláštní je, že stejné dílo někdo vnímá příliš depresivně a druhý tam najde naprostý opak. Asi to souvisí s tím, co kdo sám v životě prožil a jaký je. Zrcadlí se v nich. Což je pro mě pozoruhodné. Jednou se mi stalo, že mi jeden člověk až hystericky vynadal, že bych jeden obraz měla odnést, protože ho znervózňuje, jak ho postavy na něm až hypnoticky sledují a soudí ho. To mě nejprve nepříjemně šokovalo, ale záhy vlastně pobavilo a potěšilo zároveň. Pokud v někom můj obraz dovede vzbudit takovou silnou reakci, pak je to pro mě známka, že funguje.

 • Přibližte nám koncept Vaší výstavy a jaké jsou plány do budoucna.

Výstavu PŘED|TÍM jsem stavěla i s myšlenkou na fakt, že se po mnoha letech vracím tam, kde se moje osobnost a tvorba významně formovala. Od roku 2010 jsem na Moravě vlastně neměla výstavu. Chtěla jsem zde ukázat, jak se má tvorba vyvíjela po přesunu do Prahy, byť většina návštěvníků zřejmě mou ranější tvorbu znát ani nebude. Proto jsem do výstavy zasadila i mé starší zásadní práce ze soukromé sbírky. Vedle toho, moje tvorba je o tom, že postavy v nich se nacházejí vždy v nějakém časovém bodě a něco v sobě řeší, ať už z minulosti nebo z budoucnosti. Čelí vždy něčemu, co lze popsat tak, že jsou před něčím “tím”, někdy více zřetelně, někdy velmi nezřetelně. Vybrala jsem je k sobě tak, že spolu vlastně i po letech souvisí a tvoří nové příběhy.

V nejbližší době se chci soustředit co nejvíce na svůj čas, bez lidí, ponořit se nerušeně do tvorby. V posledních měsících se mi to vlivem mnoha věcí totiž příliš nedařilo. Výhledově mě pak čeká letos na jaře samostatná výstava v Pardubicích, nějaké charitativní aukce a na podzim mě, jakožto držitelku ceny Art Prague Young Award 2022, čeká jakožto součást ocenění vlastní místnost a prostor v programu veletrhu současného umění Art Prague 2023.

 

Doprovodné programy

 1. 2. 2023 Vernisáž výstavy za účasti autora
 2. 2. 2023 Komentovaná prohlídka výstavy s autorem
 3. 2. 2023 Komentovaná prohlídka pro ZUŠ
 4. 2. 2023 Workshop pro ZUŠ – Nálada
 5. 2. 2023 Workshop pro ZUŠ - Nálada
 6. 3. 2023 Prohlídka pro ZŠ
 7. 3. 2023 Prohlídka pro ZŠ
 8. 3. 2023 Open space pro účastníky 43. Setkání divadel
 9. 3. 2023 Open space pro účastníky 43. Setkání divadel
 10. 4. 2023 Komentovaná prohlídka výstavy pro účastníky Krásenského zvonečku
 11. 4. 2023 Komentovaná prohlídka výstavy pro účastníky Krásenského zvonečku
 12. 4. 2023 Komentovaná prohlídka za účasti autora

Termíny

 • St 15.2.2023, 18:00 — Ne 16.4.2023, 17:00

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky