Přednáška | Konceptuální umění
Přednáší MgA. Libor Novotný, Ph.D.

Přednáška | Konceptuální umění

Konceptuální umění výrazně proměnilo podobu uměleckého díla ve druhé polovině 20. stol. Přednáška popisuje okolnosti vývoje, hlavní charakteristické znaky a vliv na tradiční podoby umění.

Od uměleckého díla obvykle diváci očekávají, že bude krásné, nebo že bude náročné na vytvoření, anebo že se alespoň bude jednat o hmotný artefakt. Co se ale stane, když umělci taková očekávání smetou ze stolu? Jak budou vypadat umělecká díla, která si budeme jen představovat? A co vlastně máme dělat s díly, která jsou záměrně ošklivá? I na tyto otázky vám může odpovědět MgA. Libor Novotný, Ph.D.

Konceptuální umění, jeho různé podoby včetně performance a happeningu, se vymyká všem dosud aspoň částečně platným standardům hodnocení uměleckých děl. Řemeslná dovednost i estetika jsou posunuty stranou a komplikuje se i možnost prodeje díla jako fyzického artefaktu. Konceptuální umění je totiž z podstaty nefyzické, umělci staví do centra pozornosti myšlenku samotnou. Vývojem konceptuálního umění a jeho nejvýraznějších představitelích se bude zabývat přednáška v podání MgA. Libora Novotného, Ph.D.

 

Termíny

  • Út 10.5.2022, 15:00 — 16:00

Vstupné

30 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka