Maciej Sypniewski
Się Sobie Siebie Sobą

Maciej Sypniewski

Się Sobie Siebie Sobą

Maciej Sypniewski (1976) žije a pracuje ve městě Konin ve Velkopolském vojvodství. Je absolventem University of Zielona Góra. Pochází z rodiny, která se o fotografii zajímá již tři generace a provozuje nejstarší foto obchod ve městě. Fotoaparát ho doprovází již od útlého dětství. Během studií se zabýval zejména oblasti sociologické fotografie. Ve svých uměleckých postupech odkazuje na to, co je v této umělecké oblasti tradiční. S velkým důrazem na klasické techniky se nevyhýbá ani částečnému propojování s výhodami spojenými se současnými technologiemi a novými médií. Jeho práce je mnohostranná a představuje neustále hledání. Pohybuje se ve spektru od sociologických záznamů, přes fotografie zachycující „ten rozhodující okamžik“, až po různé formální experimenty. Ve své umělecké praxi využívá klasické techniky i možnosti digitální technologie. Hlavním tématem jeho prací je člověk zachycený v jeho přirozeném prostředí. Každý snímek je výsledkem zdánlivé nahodilosti. Navzdory skutečnosti, že Sypniewski vědomě a přesně vybere místo a čas své fotografie, autorovo zachycení situace působí velmi neplánovaně a spontánně. Ve své starší tvorbě se autor věnoval hlavně dokumentování vnějšího světa. Jeho poslední série fotografií, kterou připravil pro galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí a nazval Się Sobie Siebie Sobą, je jakousi metaforou vnitřních autorových stavů. Žádná z interpretací navržených diváky se nikdy nebude shodovat s osobním pohledem tvůrce. Maciej Sypniewski fotografuje celým svým tělem - nekouká do hledáčku, splývá s fotoaparátem... často jej připevňuje ke své hrudi.

Dlouhá expozice je pak záznamem okolní reality a zároveň autorových psychofyziologických procesů. Dýchání se stává extrémně individuálním způsobem vidění.

Widzę Się patrzę Sobie czuję Siebie fotografuję Sobą

 

 


Się Sobie Siebie Sobą

Maciej Sypniewski urodzony w 1976 roku w Koninie jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Swoje prace wystawiał m.in. w Koninie, Poznaniu i Toruniu. Pochodzi z rodziny, która od trzech pokoleń związana jest z fotografią. Aparat towarzyszy mu od najmłodszych lat. Wczasie studiów działał w obszarze fotografii socjologicznej. Jest laureatem wielu konkursów oraz organizatorem akcji fotograficznych. Współpracuje z twórcami nowych mediów. W swojej praktyce artystycznej wykorzystuje techniki klasyczne, jak również możliwości technologii cyfrowej. Głównym tematem jego prac jest człowiek uchwycony w jego naturalnej przestrzeni. Każdy kadr jest wynikiem pozornej przypadkowości. Pomimo że artysta świadomie i precyzyjnie (wręcz z premedytacją) wybiera miejsce i czas, to wyczekane przez niego obrazy robią wrażenie nieplanowanych i spontanicznych. Do tej pory były one jedynie dokumentacją świata zewnętrznego, a w najnowszej serii Się Sobie Siebie Sobą stają się także metaforami stanów wewnętrznych autora. Żadna z proponowanych przez widzów interpretacji nigdy nie pokryje się z osobistym spojrzeniem twórcy.
Maciej Sypniewski fotografuje całym swoim ciałem - nie przykłada oka do wizjera, lecz scala aparat ze sobą, przytwierdzając go np. do klatki piersiowej. Długi czas naświetlania rejestruje jednocześnie otaczającą rzeczywistość, jak i psychofizjologiczne procesy zachodzące w autorze. Oddychanie staje się ekstremalnie indywidualnym sposobem widzenia.


Widzę Się patrzę Sobie czuję Siebie fotografuję Sobą

 


              www.maciejsypniewski.com

 


 

 

Doprovodné programy

7.12.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy

7.12.2020 Workshop „Vidím dobře?“

8.12.2020 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

8.12.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol

9.12.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy

9.12.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol

9.12.2020 „Cestou“ – projekce sérií fotografií dosavadní tvorby Macieje Sypniewského

10.12.2020 Komentovaná prohlídka pro SŠ

10.12.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol

10.12.2020 „Dýchej s fotografií“ – výtvarná dílna

11.12.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy

11.12.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol

11.12.2020 „Dýchej s fotografií“ - komentovaná prohlídka výstavy

14.12.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy

14.12.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy

15.12.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy

15.12.2020 „Dýchej s fotografií“ - komentovaná prohlídka výstavy

16.12.2020 „Dýchej s fotografií“ - komentovaná prohlídka výstavy

16.12.2020 „Cestou“ – projekce sérií fotografií dosavadní tvorby Macieje Sypniewského

17.12. 2020 „Dýchej s fotografií“ - komentovaná prohlídka výstavy

18. 12 2020 „Cestou“ – projekce sérií fotografií dosavadní tvorby Macieje Sypniewského

Termíny

  • St 25.11.2020 — Pá 26.3.2021, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky