Ateliér sochařství II AVU
Drlaňa

Ateliér sochařství II AVU

Výstava v Galerii Sýpka vznikala jako spontánní a bezprostřední reakce na prostory galerie.

Studenty zaujala rustikální atmosféra vyznačující se výrazným užitím dřeva ve výstavních interiérech. Pracovním tématem se tak stalo dřevo, chápané nejen jako materiál, ale i ve významech environmentálních, metaforických nebo symbolických, avšak uvažování studentů se postupně rozvíjelo ještě dále do širších souvislostí.

Studenti se v průběhu práce zajímali o region Valašska, pohádky, folklór, písně, nářečí a také o lokální historii zámku ve Valašském Meziříčí. Název výstavy Drlaňa byl vybrán jako jakési intuitivní vyjádření těchto kontextů.

Zacuchané ženské vlasy, transformující se v název výstavy, lze považovat za metaforu souvislostí vystavených prací. Dalo by se říci, že se na výstavě prolínají antropologická a environmentální témata. Můžeme se zde setkat s pohádkovými inspiracemi, metamorfózou předmětů, přírodní magií, tajemností přírodních procesů nebo s psychedelickými představami.

Výstava je převážně kolektivní prací studentů, s lehce korigujícím kurátorským vlivem pedagogů ateliéru.

Pedagogové: vedoucí ateliéru Tomáš Hlavina a asistentka ateliéru Jimena Mendoza.

Vystavující studenti a stážisti Ateliéru sochařství II AVU:

Nela Britaňáková, Kristína Haviarová, Veronika Hurtová, Jindřiška Jabůrková, Mikuláš Juráček, Monika Kučerová, Lema Ahmadi, Matěj Liška, Jana Svobodová, Tereza Sýkorová, Tereza Šrámková.

Kurátor výstavy: Tomáš Hlavina, Jimena Mendoza.

 


Ateliér je primárně zaměřen na práci s prostorem - ­­sochu, objekt, instalaci, jsou zde však vítány i přesahy do jiných médií. V rámci studia by však v tomto ateliéru nemělo jít jen o hledání „ideálních forem“, ale formy by měly být chápány spíše jako důsledek myšlenkového prostředí, které je v ateliéru vytvářeno. Práce a výuka v ateliéru probíhá velmi individuálně a je upřednostňována vzájemně se vyvažující rozmanitost přístupů před snahou o formálně vymezené směřování. Nejde o to, zda je výsledkem realistická či abstraktní socha, instalace spojená s videem či konceptuální projekt, důležité je uvažovat, proč jsou zrovna takovéto prostředky zvoleny. Těžištěm studia by měla být určitá kultivace „vizuálního myšlení“ a nikoliv pouze intuitivní hledání forem. Uvažování o vizualitě v umění by tedy nemělo být odtrženo od specifického, na logice nezávislého způsobu myšlení.

Kurátor galerie Leszek Wojaczek

 

 

Doprovodné programy:

16.6.2021      Vernisáž výstavy za přítomnosti autorů

16.6.2021      Vernisáž výstavy, úvodní slovo Tomáš Hlavina, Jimena Mendoza

16.6.2021      Vernisáž výstavy hudební doprovod Cimbálová muzika Bača

17.6.2021      Komentovaná prohlídka výstavy pro SŠ

23.6.2021      Komentovaná prohlídka výstavy pro ZUŠ

24.6.2021      Open space v rámci festivalu Valašský špalíček

24.6.2021      Komentovaná prohlídka výstav v rámci festivalu Valašský špalíček

25.6.2021      Open space v rámci festivalu Valašský špalíček

25.6.2021      Komentovaná prohlídka výstav v rámci festivalu Valašský šplíček

26.6.2021      Open space v rámci festivalu Valašský špalíček

26.6.2021      Komentovaná prohlídka výstav v rámci festivalu Valašský šplíček

28.6.2021      Komentovaná prohlídka pro SŠ

29.6.2021      Komentovaná prohlídka pro SŠ

30.7.2021      Open space v rámci festivalu Meziříčská muzejní noc

30.7.2021      Komentovaná prohlídka výstavy

30.7.2021      Workshop k výstavě Drllaňa v rámci festivalu Meziříčská muzejní noc

5.8.2021        Komentovaná prohlídka výstavy

5.8.2021        Workshop k výstavě Drllaňa v rámci dnů Mikroregionu

17.8.2021      Komentovaná prohlídka výstavy

17.8.2021      Workshop k výstavě Drllaňa

25.8.2021      Workshop k výstavě Drllaňa

15.8.2021      Komentovaná prohlídka výstavy

28.8.2021      Open space v rámci srazu elektromobilů

28.8.2021      Komentovaná prohlídka výstavy

1.9.2021        Komentovaná prohlídka

3.9.2021        Komentovaná prohlídka

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 16.6.2021, 18:00 — Pá 3.9.2021, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky