Silvia Saparová
Instant Presence

Silvia Saparová

Silvia Saparová (1975) je fotografka mnohých autorských poloh. Od téměř abstrahujících zátiší Telesnosti (2000) a Genetypy (2001) přes inscenované portréty podrobující zkoumání partnerské vztahy Couples (1999), Women in Condition (2005–2010) se v průběhu desátých let dostává k sugestivním meditativním portrétům mladých žen, už bez návaznosti na společenský kontext – Iné ženy (2011), Next Generation (2011– 2018). Svůj přirozený vztah k imaginaci a inscenaci paralelně obohacovaný citlivým propojením reality a iluze tak postupně transformuje do zájmu o čistě intuitivní mapování podstatného. 

Její nejnovější projekt Instantná prítomnosť (2021-2023) je proto logickým vyústěním tohoto vnitřního pohybu od aktuálního k nadčasovému a od zobrazujícího k naznačujícímu. Autorka tu zúročuje svůj zájem o  fotografické experimenty a (často podvratnou) sebereflexi fotografického média. Pomocí fotoaparátu Instax elasticky spojuje svůj zájem o ženské tělo a tvář jako místa introspekce s prostory a objekty přehlížené každodennosti. Vzniklé fotografie dalším zvětšením zbavuje typické vizuality závislé na plastovém nosiči, čímž náhle odkrývá nuance a samotnou esenci instantního materiálu. Obrazy, pohybujíce se často na hranici identifikovatelného, tak dokážou svým tichem tlumočit naléhavé odkazy o nás samotných – „odhaľujú čas ako trvanie, ale zároveň aj ako bezprostredné zadržanie minulého a jeho následnú anticipáciu v instantnej prítomnosti“.

Lucia L. Fišerová

 

 

V  roce 2000 Silvia  Saparová (1975) absolvovala Katedru  fotografie a nových médií na Vysoké škole  výtvarných umění v Bratislavě (ateliér prof.   Milota Havránková) a v roce  2006 ukončila doktorské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku  2007 vede Ateliér fotografie  na  KFNM, VŠVU v Bratislavě.  V  roce 2014 jí byl udělen umělecký a pedagogický titul  docenta.  V letech 2015 - 2019 vedla Katedru fotografie a nových médií Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.  Saparová  prezentovala svou tvorbu na mnoha nezávislých i  kolektivních výstavách, festivalech, kurátorských výběrech doma i v zahraničí.  Přednost má  inscenovaná fotografie zaměřená především na zobrazení  žen a ženské tělesnosti.  Autor pracuje výhradně s analogovou fotografií. V poslední době experimentuje s jiným a polaroidním   materiálem, který vytváří její nový autorský dialog s médiem  fotografie.  Saparová  žije v Rakousku a pracuje v Bratislavě.

 

 

 

Termíny

  • St 29.11.2023, 18:00 — Ne 4.2.2024, 17:00

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky