Petr Hajdyla
med-i-um

Petr Hajdyla

Malba jako plod malířova úsilí. Malba jako med vytvořený z tisíců tahů štětce. Malíř jako včelař potýkající se zdarem i nezdarem na své cestě za sladkým dílem. „Podívám-li se zpátky za mou tvorbou posledních let, vidím všude příběhy o cestě k dobrému obrazu. Obrazy ilustrují strastiplnou i opojnou a skoro vždy dobrodružnou cestu k vydařené malbě. Naučil jsem se při práci nebýt příliš svázaný prvotní myšlenkou a nechávám barvu volně téct. Mícháním barev, vyléváním lazur a nakláněním plátna pak jemně „řídím“ dění na obraze. Mnohdy se pak ráno divím, jaký kus cesty ještě barvy urazily a v jaké podobě uschly. Přichází pak napínavý rozcestník jak s obrazem dál. Kudy se vydat? Možností je vždy mnoho a je na mě, kudy povedu barvu dál. Tato svoboda je někdy děsivá, zvláště pak ve chvíli, kdy se obraz nepodaří. Výjevy, na mých plátnech občas stojí na tenkém ledě. Lehce se může stát, že nechtěným cuknutím štětce se malba sklouzne ke kýči nebo k utahanému a tupému zobrazení, které postrádá vše, co mě na malbách baví. Obecně se velmi ztotožňuji s vyjádřením Adrieny Šimotové, že dobrý obraz je třeba potkat nikoli jej celý vytvořit. Do Galerie Sýpka se po třech letech vracím s obrazy, které jsem od té doby na cestě potkal a doufám, že osloví i Vás,“ hovoří o své tvorbě autor sám.

Petr Hajdyla (1985) pochází z Ostravy, kde vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity v ateliéru Malba I. u akademického malíře Daniela Balabána. V současné době působí jako ředitel ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí, kde také vyučuje obor animace a videoart. Žije a pracuje ve Straníku u Nového Jičína.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek.

Doprovodné programy

11.09.2019 Vernisáž výstavy Petr Hajdyla - med-i-um za účasti autora

11.09.2019 Vernisáž výstavy úvodní slovo Leszek Wojaczek a Pavlína Čáňová

11.09.2019 Vernisáž výstavy - hudební doprovod Duo Jiří Sedláček a Milan Kratochvíl

16.09.2019 Workshop Královská technika olejomalby

18.09.2019 Interakce Malba jako fenomén v rámci vernisáže Jiřího Straky v Galerie Kaple

20.09.2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

24.09.2019 Komentovaná prohlídka ŠUPŠ Sklářská za účasti autora výstavy 

30.09.2019 Worskhop Malba jako hlavní médium

03.10.2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

09.10.2019 Komentovaná prohlídka s auterm výstavy SUPŠ Sklářská

15.10.2019 Přednáška Současná malba a její tendence

23.10.2019 Komentovaná prohlídka pro ZŠ

29.10.2019 Workshop Technika olejomalby

04.11.2019 Komentovaná prohlídka 

08.11.2019 Slavnostní dernisáž výstavy za účasti autora výstavy

Termíny

  • St 11.9.2019 — Pá 8.11.2019

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky