Petr Hajdyla MED-I-UM
vernisáž 11. září 2019 v 18:00

Petr Hajdyla MED-I-UM

Petr Hajdyla (1985) je absolventem Katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Činný malíř a grafik. Žije a tvoří ve Straníku u Nového Jičína. Působí jako ředil na  ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí, kde zároveň vyučuje animaci a nová média. V roce 2016 získal Cenu Rudolfa Schlattauera.

Rozmanitost námětů Hajdylových obrazů násobena rozmanitostí zvolených barevnostních kódů, které volně nakládají s kontrastem, harmonií, sytostí, jemností, decentností, dynamičností, pestrostí, monochromií; a také s rozmanitostí v technice malby - vidíme  vrstvení, stříkání, rozpíjení, expresivní tahy štětcem, pastóznost, lazuritu  ... Petr Hajdyla s každou další malbou skládá svou barevnou paletu úplně znovu.

Invenční je rovněž malířovo formování tvaru, který se v jednotlivých dílech pohybuje od ohraničenosti k neurčitosti, který někde nese konkrétní formy známé reality a jinde jsou významy pozastřené.

Sám autor o svém přístupu k procesu utváření obrazu říká:

"Důležitým faktorem, který dlouhodobě mé obrazy spojuje, je syntéza prvotní myšlenky s následnou volnou malířskou interpretací, během níž často dochází k dalším posunům významů. Sám se nikdy nesnažím stoprocentně kontrolovat vše, co se na plátně děje. Barvě podřizuji svůj rukopis.  ... Umění nevidím ve schopnosti či dovednosti něco namalovat, ale v tom nechat se v procesu sebezapomnění vést neznámou cestou, využívat vše, co tato cesta přináší a s citem režírovat obraz do finální podoby."

Za velmi důvtipné považuji obrazy vizualizující, do obrazové podoby přepisující, jazykové idiomy či frazémy. Titulní dílo výstavy Zlatý padák je jedním z nich. Sousloví bohaté odstupné v "doslovném" přepisu vizuálního znaku, který se snáší z hory do barev malby,  vytváří zvláštní napětí rozporuplnosti a podněcuje k asociacím a nekonvenčním úvahám.

Do říše fantazie, hlubin představ o pravěku, hlubin vod skrývajících nebezpečí i poznání  nahlížíme parafrází scény z filmu Cesta do pravěku. Chlapci stojí kolem plátna nořícího se z vody, symbolu nevědomí, očištění, pokřtění ... Petr Hajdyla dal obrazu název Jak dál. Jak dál s obrazem. Možná se tato otázka ptá i po tom, zdali vpustit do procesu tvorby, jenž je nyní provázen čistou radostí z malování, také další uvažování o naznačených konceptech a "dopsat" tyto jednotlivými obrazy otevřené kapitoly. 

Dáša Lasotová, 2015

 

Termíny

  • 11.9.2019 — 8.11.2019

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky