Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
Kuráž

Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galbavá, Hana Bilová DiS. a Irena Vajdová. Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na střední a vysoké umělecké školy.

Letošní výstava v Galerii Sýpka nese název Kuráž, neb učíme děti odvahy ve vyjadřování :)

Doprovodné programy:

24. 4. 2019 Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka VM, úvodní slovo vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka – Leszek Wojaczek

24. 4. 2019 Vernisáž - hudební doprovod a koncert žáků ZUŠ Alfréda Radoka

30. 4. 2019 Komentovaná prohlídka s vedoucím výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka

3. 5. 2019 Workshop Pigmenty  – reflexe děl Wojciecha Lawnického

10. 5. 2019 Komentovaná prohlídka pro Základní školy

13. 5. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

7. 6. 2019 Meziříčská Muzejní noc

7. 6. 2019 Workshop v rámci Meziříčské Muzejní noci - Figura a kompozice

10. 6. 2019. Workshop Vzducholoď a záchranný člun, vyrob si vlastní model

13. 6. 2019 Workshop Vytvoř si svou Galerii Sýpku

14. 6. 2019 Dernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou pro rodiče s autory

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 24.4.2019 — Pá 14.6.2019

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky