Ateliér Design skla FMK UTB Zlín
Cesta hmoty a prostoru, studenti Petra Stanického

Ateliér Design skla FMK UTB Zlín

Na výstavě s názvem Cesta hmoty a prostoru a svá díla představí studenti a absolventi Kateřina Bušová, Zdeňka Fusková, Nikola Kovalíková, Michaela Kramulová, Tomáš Krejčí, Kristína Maňáková, Anna Minxová, Mikuláš Starý, Petr Stanický a Ivana Zuskinová.

Ateliér Design skla FMK UTB se věnuje cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný postkonceptuální názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby. Vzniklá umělecká díla a produkty reagují na současné trendy ve vizuálním umění, designu akcentující společenská a kulturní specifika.

Výstava Cesta hmoty a prostoru v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí představuje umělecká díla s tématikou vzpomínek, emocí, ochrany krajiny, ale především zabývající se otázkami vztahu hmoty, materiálů a prostoru. Postkonceptuální přístup v tvorbě se tedy především projevuje ve vztazích mezi použitými materiály. Jako například u instalace Kristíny Maňákové, která očekávatelnou ekologickou apokalypsu ztvárnila prostřednictvím vratkého skleněného Kužele plného vyjetého oleje a abstraktních gestických maleb a olejomaleb.

Křehkost skla využívá i Zdeňka Fusková v Prostupech, kdy stínem spojů lepeného skla kreslí mlhavé vzpomínky na zaniklou krajinu. Tomáš Krejčí v Nafukovačkách chrání sklo nafukovacím obalem, který je však sevřením ostrého skla stává snadno zničitelným. Vizuální hra optiky dvou transparentních materiálů se tak stává jakýmsi soubojem mezi ochraňováním a zánikem. Podobné souboje se odehrávají ve všech vystavených dílech. Někdy je objevíme mezi materiály a někdy v jejich obsahu.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Úvodní slovo Romana Veselá a Leszek Wojaczek

Doprovodné programy:

13. 2. 2019 Vernísáž výstavy v Galerie Kaple spolu s vernisáží výstavy Ondřej Strnadel Proměny

13. 2. 2019 Úvodní slovo Romana Veselá a Leszek Wojaczek 

13. 2. 2019 Komentovaná prohlídka s asistentkou Ateliéru Design skla Romanou Veselou

13. 2. 2019 Hudební doprovod

21. 2. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

25. 2. 2019 Workshop Design skla

28. 2. 2019 Přednáška Sklo jako materiál v prostoru

4. 3. 2019 Komentovaná porhlídka se studenty Petra Stanického

7. 3. 2019 Přednáška Fenomén skla

13. 3. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy

21. 3. 2019 Komentovaná prohlídka pro žáky ZUŠ Alfréda Radoka Val. Meziříčí

27. 3. 2019 Workshop Design skla

5. 4. 2019 Slavnostní dernisáž výstavy, poslední odpoledne s výstavou

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 13.2.2019 — Pá 5.4.2019

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky