Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka
Vzducholoď a záchranný člun

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galbavá, Hana Bilová DiS, Mgr. Veronika Koléšková a Irena Vajdová

Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na střední a vysoké umělecké školy.

Výstava v Galerii Sýpka je kaleidoskopem všech výtvarných technik a různých výtvarných přístupů. Prezentace je zaměřená na práce plošné i prostorové. 

Kurátor Leszek Wojaczek

Úvodní slovo k výstavě Leszek Wojaczek

 

Doprovodné programy

18. 4. 2018 Vernisáž výstavy výstavy Josefa Mladějovského, úvodní slovo vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka – Leszek Wojaczek

18. 4. 2018 Vernisáž - hudební doprovod a koncert žáků ZUŠ Alfréda Radoka

25. 4. 2018 Komentovaná prohlídka s vedoucím výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka

2. 5. 2018 Workshop inspirace Kruhem – reflexe děl Josefa Mladějovského

7. 5. 2018. Komentovaná prohlídka pro Základní školy

15. 5. 2018 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

8. 6. 2018 Meziříčská Muzejní noc

8. 6. 2018 Workshop v rámci Meziříčské Muzejní noci - Domy na kůlech

8. 6. 2018. Workshop Vzducholoď a záchranný člun, vyrob si vlastní model

8. 6. 2018 Workshop Pokresli, vystřihni a slož si svou Galerii Sýpka

13. 6. 2018 Komentovaná prohlídka pro rodiče s vystavenými autory 

 

Termíny

  • St 18.4.2018 — Pá 15.6.2018

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky