Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarnou průpravu dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a modelování, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: Helena Galbavá, Irena Pištěcká, Petr Hajdyla, Veronika Koléšková, Hana Bilová a Leszek Wojaczek.

Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má 100% úspěšnost v přijímacích řízeních na umělecké školy.

Výstava v galerii Sýpka je kaleidoskopem všech výtvarných technik a různých výtvarných přístupů. Prezentace je zaměřená na práce plošné i prostorové. 

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek 

Doprovodné programy

3. 5. 2017 18.00 hod. vernisáž výstavy

3. 5. 2017 18.30 hod koncert mezi uměním s Jaromír Kužela a José De La Hoz

10. 5. 2017 11.00 hod. komentovaná prohlídka pro žáky

11. 5. 2017 15.00 hod. rodinná výtvarná dílna

16. 5. 2017 10.00 hod. dětská kresba jako inspirace, workshop pro studenty SŠ

20. 5. 2017 14.00 hod. přiveďte své rodiče a ukažte jim umění, výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

27. 5. 2017 Open space v rámci Mezinírodního festivalu cimbálu

28. 5. 2017 14.30 hod. workshop v rámci Mezinírodního festivalu cimbálu

9. 5. 2017 Open space v rámci Mezinírodního festivalu cimbálu

9. 5. 2017 Open space v rámci festivalu Meziříčské muzejní noci 2017

9. 6. 2017 workshop "Udělej si sám"

13 6. 2017 19.00 hod. koncert mezi uměním pěveckého souboru ZUŠ Alfréda Radoka

18. 6. 2017 dernisáž výstavy se žáky ZUŠ Alfréda Radoka

 

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 3.5.2017 — Ne 18.6.2017

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka