Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarnou průpravu dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a modelování, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: Helena Galbavá, Irena Pištěcká, Petr Hajdyla, Veronika Koléšková, Hana Billová a Leszek Wojaczek.

Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má 100% úspěšnost v přijímacích řízeních na umělecké školy.

Výstava v galerii Sýpka je kaleidoskopem všech výtvarných technik a různých výtvarných přístupů. Prezentace je zaměřená na práce plošné i prostorové. 

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Doprovodné programy

27. 4. 2016 18.00 hod. vernisáž výstavy

27. 4. 2016 18.30 hod koncert mezi uměním s Jaromírem Kuželou a Davidem Kandráčem

28. 4. 2016 11.00 hod. komentovaná prohlídka pro žáky

30. 4. 2016 15.00 hod. rodinná výtvarná dílna

3. 5. 2016 10.00 hod. dětská kresba jako inspirace, workshop pro studenty SŠ

5. 5. 2016 16.30 hod. přiveďte své rodiče a ukažte jim umění, výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

7. 5. 2016 Open space v rámci festivalu Majáles 2016

12.5. 2016 17.00 hod. přednáška: Perspektiva současného světového umění v roce 2016

9. 5. 2016 10.00 hod. komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ

17. 5. 2016 14.30 hod. workshop na přání: ZUŠ Ostrava (umělecký zájezd)

27. 5. 2016 workshopu technikou Ebru na téma "Noční zvířata" se zkušenými lektory BcA. František Balabán a MgA Vladana Fuchs

27. 5. 2016 Open space v rámci festivalu Meziříčská muzejní noc 2016

1. 6. 2016 14.30 hod. workshop

19. 6. 2016 dernisáž výstavy se žáky ZUŠ Alfréda Radoka

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 27.4.2016 — Ne 19.6.2016

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky