Magdaléna Váňová
Kaleidoskop

Magdaléna Váňová

 V tvorbě Magdalény Váňové (1984) je zpětný pohled na sebe samu a přenos prožitých i domnělých skutečností  tím, co prostupuje napříč její tvorbou a determinuje nám tak oblast ve které se ona sama záměrně pohybuje. Touto oblastí je člověk a lidské tělo.

Měla jsem možnost práce Magdaleny Váňové sledovat během jejích studií na Fakultě Výtvarných Umění v Brně, a kdybych měla jedním slovem shrnout způsob její tvorby pak by to byla „zarputilost“.  Nikdy netvoří bez absolutní jistoty potvrzené vnitřním puzením o správnosti toho, co potřebuje sdělit. Na svých sochách dokáže pracovat velice dlouho a bez odpočinku, s posedlostí po dokonalém převedení své ideje do reálu.

V jejích raných pracích je ještě cítit snaha o hledání toho pravého média pro vyjádření sebe sama spojená s hravostí, humorem a iluzivním pohledem na svět – Kaleidoskop (2008). Postupem času ale krystalizuje její forma, a lidské tělo, coby dokonalý transfer toho, co touží vyjádřit a nám divákům předat, se samo stává alfou a omegou konceptu její tvorby – Máma (2009). Prakticky každá její socha je autoportrétem a je jedno, jestli vizuální podoba je antropomorfní či nikoliv - Polštář (2007) - vlastní otisk, voda jako očista, tok snů, pročištění mysli. Pro Magdalenu Váňovou je daleko důležitější výsledná řeč díla - zpráva, kterou nám chce předat, než důsledný portrét – Ženy (2011). Ta hluboká citovost a silné prožívání ji přivedly několikrát i na místa, kterých se většina obyčejných lidí obává. Její zážitky z psychiatrické léčebny jsou naprosto patrné v díle nazvaném Kuřárna (2010) - kde sedávala prostopášná paní Marcela. Reálný zážitek je přenesen a my se na ní sice můžeme dívat z bezpečné zóny ohraničené skleněným boxem, avšak to zhmotnění ponuré zkušenosti nám nedovolí jen tak, bez emoce odejít. Váňová bere osobní zkušenost jako jeden z pilířů její inspirace a dokáže se na ní podívat i zvenčí, nejen skrze samu sebe -  Odraz (2012), je neuvěřitelnou zprávou o vnímání toho co je pravdivé - to co vidíme nebo to co cítíme? Rozpolcenost - svět jako černý a bílý – dvě tváře, dva stavy – nic mezi tím. Díla Magdaleny Váňové nejsou pro první pohled, stejně tak jako vnitřní svět, když si ale její práce důkladně prohlédnete a necháte je na sebe působit tak velice brzo pocítíte a pochopíte.

Váňová dokáže na svých sochách pracovat až s hyperrealistickou posedlostí, kdy milimetr po milimetru promodelovává jemné vrásy kůže a pak si vezme motorovou pilu a porazí strom a naporcuje kmen o průměru jednoho metru pro další práci. To je Magdalena.

Magdalena Váňová studovala v letech 2007-2012 Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru sochařství 1 u doc. ak. soch. Michala Gabriela, studium z osobních důvodů nedokončila.

Účastnila se řady kolektivních ateliérových výstav například v pražském DOXu, nebo galerii Doubner. V Brně ve výstavních prostorách divadla Reduta. 

 

MgA. Kristýna Cílková

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Úvodní slovo k výstavě: Leszek Wojaczek

Hudební vystoupení: Pavel Fajt

 

Facebook událost

 

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

23. 9. 2015 18.00 hod. vernisáž za účasti autorky. Úvodní slovo pronesl Leszek Wojaczek, Dušan Váňa společně s Magdalénou Váňovou 

23. 9. 2015 19.00 hod. koncert mezi uměním brněnského alternativního bubeníka Pavla Fajta v rámci zahájení výstavy 

24. 9. 2015 10.00 hod. setkání s Magdalénou Váňovou v galerii Sýpka 

25. 09 2015  13.00 hod. open space v rámci festivalu VALMEZ ST.ART 2015 

26. 09 2015 13. 00 hod. open space v rámci festivalu VALMEZ ST.ART 2015 

15. 10. 2015 17.00 lektorský program "Ženské sochařství" 

20. 10. 2015 10.00 hod. edukační program na téma “Busta“ pro žáky ZŠ a SŠ 

23. 10. 2015 13.00 hod. workshop a komentovaná prohlídka se Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou a ZUŠ Alfréda Radoka 

27. 10. 2015 10.00 hod. workshop pro studenty

30. 10. 2015 16.00 hod. rodinná výtvarná dílna (modelování)

20. 11. 2015 12.45 hod. komentovaná prohlídka pro studenty středních škol s Magdalénou Váňovou a Dušanem Váňou 

20. 11. 2015 16.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Magdalénou Váňovou pro širokou veřejnost zakončená dernisáží 

20. 11. 2015 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Magdalénou Váňové

 


Termíny

  • St 23.9.2015 — Pá 20.11.2015

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky