Jozef Suchoža, Ivana Slavíková, Marek Galbavý
Nové teritóriá modelácie priestoru

Jozef Suchoža, Ivana Slavíková, Marek Galbavý

Jozef Suchoža  (*1978)

Študoval sochárstvo (doc. Juraj Sapara, akad. soch.) na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde následne pokračoval v doktorandskom štúdiu (ArtD. v roku 2010). Jeho tvorba sa zameriava jednak na 3D objekty, na videoinštaláciu v prepojení so zvukom a akciou. Osobitosťou autorovho programu je vizuálna citácia a interpretácia nájdeného site specific priestoru pomocou audiovizuálnych intervencií. Tematicky sa zameriava na archetypálne hodnoty vzťahu človeka k prírode, civilizácii, histórií a náboženstvu. Realizuje monumentálne spektakulárne diela s veľmi sugestívnou vizuálno-zvukovou aktiváciou diváka. Dielami usiluje o nastolenie a rehabilitáciu základných hodnôt ľudskej existencie, založenej na kultúre, etike a spiritualite. Vo výraze usiluje o ideovo-vizuálnu a konceptuálnu formu uchopenia miesta, jeho pamäte a ich nového čítania a použitia v zmysle symbolickej recyklácie jeho daností, historickej pamäte a samotných hmotových a priestorových kvalít. Autor v súčasnosti pôsobí ako vedúci prípravného ateliéru na Katedre sochárstva FVU AU. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí.

Ivana Sláviková  (*1981) 

Študovala sochárstvo na FVU AU v Banskej Bystrici, kde absolvovala i doktorandské štúdium (doc. Juraj Sapara, akad. soch. 2011). Svoje práce postavila na analýze vzťahu diváka k dielu, jeho materiálu, formátu a najmä symbolickej hodnote. Témy úzko súvisia s prežívaním, telesnosťou, neprítomným telom, pamäťou, ale aj odkazmi na ich feminínne spracovanie, dotykovosť a percepciu. V jej registri nájdeme rôzne formy diel od komorných, subtílnych, intímnych, až k spoločensky angažovaným dielam s odkazom na pomník či pamätník. Autorkina generačná osobitosť pramení zo silnej konceptualizácie diel, ale aj subverzívnych paradoxoch materiálov, rozmerov, tém a techník. Rada pracuje vo väčších celkoch – sériách alebo inštaláciách s prvkami postminimalizmu. Dôležitým prvkom tvorby je osobný dotyk a fenomén obrazného či reálneho dotýkania sa, postavený proti unifikácií masovej kultúry či spotreby. Autorka v súčasnosti pôsobí na Katedre sochy FVU AU ako odborná asistentka. Pravidelne vystavuje doma a v zahraničí, získala viacero ocenení.

 

Marek Galbavý  (*1987)

Študoval sochárstvo v ateliéri doc. Juraja Saparu, akad. soch. na FVU AU v Banskej Bystrici (abs. 2012), kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Konceptuálne orientovaný autor sa zaoberá najmä formami simulovaných ready made. Vytvára solitérne diela, ale často v kontexte daného priestoru, ktorý sa stáva autentickou zložkou štruktúry jeho priestorových diel – inštalácií. Výrazným zdrojom inšpirácie autora je sociálny priestor a vzťahy (domov, krajina, mesto, inštitúcia, politika), na ktoré reaguje s dávkou investigatívnej irónie či priamej kritiky. Materiálová a formálna stránka diel zodpovedajú námetu a myšlienke diela, ktoré sú dominantné v spojení s aktiváciou diváka či publika. Od 3D materiálových diel, ktoré nadviazali na postmoderne rozvoľnenú koncepciu plastiky, prechádza v súčasnosti skôr k radikálnejším konceptuálnym formám, vrátane práce s textom, informáciou, obrazom. Do popredia jeho záujmu sa dostáva negatívny stav kultúry, devastácia spoločnosti, perfídnosť politiky a jej dôsledky. Tieto témy rafinovane ponúka divákovi formou kladenia otázok, ktoré kóduje v paradoxnej štruktúre diela a jeho elementoch ako sú forma, materiál, mierka, kompozícia či slovný zvrat.

  

Alena Vrbanovákurátorka výstavy  (*1960)                                       

Roku 1983 absolvovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1984 - 2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka a v rokoch 1992 – 1995; 1999 - 2007 ako riaditeľka. 2013 získala doktorát v odbore estetika (Modely interpretácie vizuálneho diela). Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde prednáša umenie 2. polovice 20. storočia, súčasné umenie a teóriu umenia. Pôsobila na UMB v Banskej Bystrici, Fakulte umení v Košiciach a na VŠVU v Bratislave. Autorsky participovala na viacerých odborných publikáciách.  

Kurátoři výstavy: Alena Vrbanová, Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Alena Vrbanová

Doprovodné programy


26. 11. 2014 18.00 hod. vernisáž výstavy
26. 11. 2014 19.00 hod. koncert mezi uměním: Dalibor Pimek (violocelo)
27. 11. 2014 10.00 hod. komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy
6. 12. 2014 14.00 hod. komentovaná prohlídka
18. 12. 2014 10.00 hod. art studio - malování podle obrazů
12. 1. 2015 10.00 hod. lektorský program: "Modelace prostoru“
9. 1. 2015 12.45 hod. komentovaná prohlídka pro studenty středních škol
14. 1. 2015 16.00 hod. workshop pro děti
16. 1. 2015 16.00 hod. komentovaná prohlídka s Markem Galbavým (Akademie umění v Banské Bystrici)
18. 1. 2015 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou

Termíny

  • St 26.11.2014 — Ne 18.1.2015

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky