Zdeněk Trs & Alžběta Josefy
I Love Lucy

Zdeněk Trs & Alžběta Josefy

Galerie Sýpka představí dva vynikající malíře a zároveň partnery jenž fascinují svou precizní hyperrealistickou malbou. 

Zdeněk Trs studoval u prof. Vladimíra Kopeckého na VŠUP a je jedním z výrazných absolventů Ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana na AVU v Praze. Jeho hyper realistické obrazy představují vynikající úroveň formalismu. Obrazy zobrazující objekty a těla jsou pokryty tenkou vrstvou tkaniny. Skryté předměty jsou představovány divákům pouze svým tvarem, který je definován světlem a stínem. Díla Zdeňka Trse, jež si hrají s divákovou představivostí, jsou bezchybně provedená, citlivá, jednoduchá a zároveň intimní. 

Alžběta Josefy se narodila v Liberci a studovala na AVU v ateliéru malířství III u prof. Michaela Rittsteina. Roku 2007–2011 působila v ateliéru u prof. Zdenka Berana. V jejím malířském projevu nacházíme převážně jakési komponované příběhy a konkrétní scény, či zátiší. Staví viděný předmět, nebo těla jakoby byla fotografkou. Často obrací naruby klasický portrét. Nefragmentarizuje – vynechává a odvrací tváře. Většinou chce zhmotnit svůj vnitřní svět a poukazuje na předměty, které ji obklopují. 

 

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Úvodní slovo: Vladimír Kopecký, Leszek Wojaczek

Hudební doprovod: Santal trio 

 

odkaz na stránky:

Zdeněk Trs

Alžběta Josefy

 

 

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 17.9.2014 — Ne 16.11.2014

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky