Czech Press Photo

Czech Press Photo

V galeriích Kaple a Sýpka je prezentován nejnovější ročník fotografické soutěže Czech Press Photo. Výstava přinášející nezávislé obrazové svědectví o životě tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté České nebo Slovenské republiky. Jedná se o ojedinělou akci, která se koná jako soutěž a následná výstava v Praze. Výstava poté putuje do Bratislavy a jako jediné město na Moravě má Valašské Meziříčí čest tuto událost přivítat. 

Cílem soutěží a následné výstavy, která se koná od roku 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů uplynulého roku. Rovněž je snahou motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům.

CZECH PRESS PHOTO podporuje zájem o fotožurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění. Za dobu své existence se doma stala jednou z nejpopulárnějších  kulturně-společenských událostí. V mezinárodních porotách zasedly už desítky významných  osobností – fotografové, editoři, art direktoři, šéfredaktoři, ředitelé mediálních agentur, kritici, teoretici, galeristé. Úspěch v soutěži a účast na výstavě se pro fotografy stalo otázkou prestiže.

 

 

 

Soutěžní kategorie:

1.AKTUALITA- jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf nemohl předvídat a tudíž se na ně ani nemohl připravit.

2.REPORTÁŽ- jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf mohl předvídat, a tudíž se mohl na ně připravit

3.LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující jednotlivce i skupiny jednotlivců, kteří hrají významnou roli v mediálním zpravodajství.

4.SPORT- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující svět sportu (akci, situaci, zákulisí, příběh).

5.KAŽDODENNÍ ŽIVOT- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující kvality všedního života lidí.

6.PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ- jednotlivé fotografie a série zachycující přírodu a životní prostředí, tj. faunu, flóru, krajinu venkovskou i městskou, problematiku ekologie

7.UMĚNÍ A ZÁBAVA- jednotlivé fotografie a série zachycující svět umění a zábavy, architektury, módy (akci, situaci, zákulisí).

8.PORTRÉT- jednotlivé fotografie a série, které vystihují portrétem (reportážním i aranžovaným) veřejně známé i neznámé osobnosti

V každé z osmi soutěžních kategorií se uděluje první, druhá a třetí cena. Hlavní cenou soutěže je titul Fotografie roku.

 

Kategorie video!

1.ONLINE AKTUALITA A REPORTÁŽ- zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut.

2.ONLINE FEATURE- dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 7 minut.

Díky Czech Press Photo máme možnost vidět i to co, co z nejrůznějších důvodů a navzdory svým kvalitám nenachází v médiích své uplatnění. CZECH PRESS PHOTO můžeme nazvat obrazovou kronikou doby.

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

29. 7. 2015 18.00 hod. vernisáž, výstavu na dálku zahájila ředitelka Czech Press Photo Daniela Mrázková 

29. 7. 2015 19.00 hod. koncert skupiny Tichonov rámci zahájení výstavy 

30. 7. 2015 16.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Czech Press Photo 

31. 7. 2015 10.00 hod. lektorský program: historie Czech Press Photo

5. 8. 2015 16.00 hod. video a krátký film workshop 

7. 8. 2015 10.00 hod. lektorský program: historie Czech Press Photo

15. 8. 2015 15.00 hod. odborný seminář „Česká a Slovanská fotografie“ (kurátor výstavy)

21. 8. 2015 16.00 hod. lektorský program: video a krátký film 

4. 9.2015  16.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy

15.9.2015 16.00 hod.  dernisáž výstavy, komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Czech Press Photo

 


Termíny

  • St 29.7.2015 — Út 15.9.2015

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka