Ateliér Design skla / UTB ve Zlíně
Jiný Pohled

Ateliér Design skla  / UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se díky Fakultě multimediálních komunikací, na počátku nového tisíciletí zařadila mezi vysoké umělecké školy, které se rozvíjejí mimo umělecká centra. Tato fakulta tak začala obohacovat a oživovat svými absloventy současnou pražskou scénu, Brno nebo Ostravu. Mnoho studentů pracuje ve vzájemné symbióze s akademickým pracovištěm. Z jejich tvorby je patrná inspirace lokálním geniem loci a specifickým koloritem regionu. Individuální rozdíly v tvorbě, lze sledovat v tematice, volbě médií, stylu a důrazu na určité funkce. Geografické vymezení příslušnosti k regionu však není zohledněno ve všech uměleckých činnostech. Mnoho prací přesouvá svojí pozornost do oblasti českého a mezinárodního kontextu a je zjevné, že se od sebe vzájemně odlišují. Originální způsob reakcí na současné umění a design potvrzuje fakt, že vývoj zlínské scény neustrnul na mrtvém bodě.

 

Ateliér Design skla je nejmladším sklářským ateliérem v České republice a na Slovensku (vznikl v roce 2008). Vedoucím ateliéru je Petr Stanický, jako odborná asistentka působí Michaela Spružinová a dílenským mistrem je Lubomír Šurýn.

Ateliér Design skla poskytuje dvoustupňové studium, které směřuje studenta k cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný neokonceptuální názor, který je stěžejním bodem celé práce.
Součástí studia je podpora významné autorské pozice, jejíž tematické rozpětí a výrazová heterogennost posouvá ateliérovou tvorbu k bohatě strukturovanému světovému sklářství. Vzniklá umělecká díla tak reagují na současné trendy ve vizuálním umění a akcentují společenská a kulturní specifika.

Ateliér se snaží své práce kontextualizovat v rámci současného umění. Svým programem se tak vymezuje vůči dalším institucionálně etablovaným sklářským ateliérům, které kladou důraz na materiál a řemeslo. V kontextu tuzemské sklářské tvorby, tak reprezentují širší problematiku témat, která jsou aktuální pro západní institucionální background.

Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vychází z cíleného vizuálního studia přírody a základních sklářských řemeslných postupů. Průběh studia pomáhá postupně vytvořit si osobité chápání hmoty, barvy a prostoru. Rozšířit vnímání studentů za designovaný objekt a k jeho umístění a vymezení v architektuře, vede ke spoluúčasti absolventů na designu životního stylu. Souběžně s tím se studenti seznamují na přednáškách a prezentacích se současným směřováním sklářské a výtvarné tvorby v Čechách i ve světě. Zcela s určitostí můžeme říct, že tvůrčí potencionál ateliéru stále roste a umožňuje mladým designérům kvalitní rozhled.

 

Vystavující: 

Helena Ťapajnová, Gabriela Lhotáková, Ivana Zuskinová, Anna Minxová, Miroslava Kupčíková, Nikola Kovalíková, Jakub Čech, Stanislava Procházková, Mikuláš Starý, Lucie Regásková, Michaela Hercíková, Dominika Malovecká, Zdeňka Fusková, Jiří Liška, Eliška Frydrychová, Adam Turzo, Veronika Reková, Tereza Kurčíková, Simona Kocurková

 

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Martin Fišr 

 

Odkaz na web: http://www.atelierdesignskla.cz/

 


 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

11. 2. 2015 18.00 hod. vernisáž výstavy uvedl Martin Fišr (Krajská galerie výtvarného umění) a Petr Stanický  

11. 2. 2015 19.00 hod. koncert mezi uměním - Adam Turza trio

12. 2. 2015 16.00 hod. komentovaná prohlídka s Petrem Stanickým: výtvarné tendence ateliéru Design skla UTB ve Zlíně

13. 2. 2015 10.00 hod. workshop pro studenty 

16. 2. 2015 16.00 hod. komentovaná prohlídka s kurátorem

20. 2. 2015 16.00 hod. workshop: „Svůj pohled“

25. 2. 2015 10.00 hod. komentovaná prohlídka s asistentkou ateliéru Michaelou Spružinovou a dílenským mistrem Lubomírem Šurýnem

16. 3. 2015 16.00 hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Alfréda Radoka

17. 3. 2015 10.00 hod. lektorský program: "Socha a objekt"

18. 3. 2015 10.00 hod. lektorský program: "Jiný úhel pohledu“ pro studenty SŠ 

20. 3. 2015 14.00 hod. workshop 

22. 3. 2015 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou ateliéru Design skla UTB ve Zlíně

 

 


 

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • St 11.2.2015 — Ne 22.3.2015

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky