Czech Press Photo
2013

Czech Press Photo

V galeriích Kaple a Sýpka je prezentován nejnovější ročník fotografické soutěže Czech Press Photo. Výstava přinášející nezávislé obrazové svědectví o životě tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté České nebo Slovenské republiky. Jedná se o ojedinělou akci, která se koná jako soutěž a následná výstava v Praze. Výstava poté putuje do Bratislavy a jako jediné město na Moravě má Valašské Meziříčí čest tuto událost podpořit. 

Cílem soutěží a následné výstavy, která se koná od roku 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů uplynulého roku. Rovněž je snahou motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům.

CZECH PRESS PHOTO podporuje zájem o fotožurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění. Za dobu své existence se doma stala jednou z nejpopulárnějších  kulturně-společenských událostí. V mezinárodních porotách zasedly už desítky významných  osobností – fotografové, editoři, art direktoři, šéfredaktoři, ředitelé mediálních agentur, kritici, teoretici, galeristé. Úspěch v soutěži a účast na výstavě se pro fotografy stalo otázkou prestiže.

Soutěžní kategorie:

1.AKTUALITA- jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf nemohl předvídat a tudíž se na ně ani nemohl připravit.

2.REPORTÁŽ- jednotlivé fotografie a série fotografií událostí, které fotograf mohl předvídat, a tudíž se mohl na ně připravit

3.LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující jednotlivce i skupiny jednotlivců, kteří hrají významnou roli v mediálním zpravodajství.

4.SPORT- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující svět sportu (akci, situaci, zákulisí, příběh).

5.KAŽDODENNÍ ŽIVOT- jednotlivé fotografie a série fotografií zachycující kvality všedního života lidí.

6.PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ- jednotlivé fotografie a série zachycující přírodu a životní prostředí, tj. faunu, flóru, krajinu venkovskou i městskou, problematiku ekologie

7.UMĚNÍ A ZÁBAVA- jednotlivé fotografie a série zachycující svět umění a zábavy, architektury, módy (akci, situaci, zákulisí).

8.PORTRÉT- jednotlivé fotografie a série, které vystihují portrétem (reportážním i aranžovaným) veřejně známé i neznámé osobnosti

V každé z osmi soutěžních kategorií se uděluje první, druhá a třetí cena. Hlavní cenou soutěže je titul Fotografie roku.

 

Nově jsou v soutěži zařazeny dvě kategorie video!

1.ONLINE AKTUALITA A REPORTÁŽ- zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut.

2.ONLINE FEATURE- dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 7 minut.

V každé z osmi soutěžních kategorií se uděluje první, druhá a třetí cena. Hlavní cenou soutěže je titul Fotografie roku.

 

Díky Czech Press Photo máme možnost vidět i to co, co z nejrůznějších důvodů a navzdory svým kvalitám nenachází v médiích své uplatnění. CZECH PRESS PHOTO můžeme nazvat obrazovou kronikou doby.

 

 

Výstava bude realizovaná za významné pomoci společnosti NIKON spol. s r.o.

 

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • Pá 20.6.2014 — Ne 31.8.2014

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky