Jana Ullrichová
V kruhu

Jana Ullrichová

V práci Jany Ullrichové (1938) zaznamenáváme nejsilnější neodbytnou touhu hledačství, které se jí stává posedlostí, fascinujícím uhranutím a zvláštním druhem krátké existence, někdy také bolestně trpké, současně však svobodné a radostné díky pocitu zrodu čehosi nového. Právě ta ohmatávaná a vynalézaná jinakost vydatně posilovaná promýšlením a hravostí je hlavním atributem práce malířky.

Na počátku její citové orientace, stojí bezpochyby krajina jejího rodiště - valašského Solance pod Soláněm plná neuvěřitelných přírodních změn, jakési pradivoké krásy i baladické jímavosti a dále její vlastní početná rodina, propojena předivem subtilních a spletitých vztahů plnokrevné sounáležitosti. Touha po uchopení a zaznamenání těchto životodárných pramenů našla v osobě Jany Ullrichové vděčného a pokorného prostředníka. I její nejnovější práce je sycena těmito vodami, i když je sama v sobě více zacílena na obsah zobrazovaného jevového a fantazijního světa. Mizí poetická města a důrazně se uplatňuje tektonická struktura pole obrazů. Proměňuje se svět zátiší, v němž dominuje svěží kolorit a hybné expresivní tahy štětce někdy podřízené, jindy akcentované v geometrizované síti obrazu. 

V uplatnění tvarových archetypů a rotační barevné modelace nachází autorka odezvu existencionálních úvah. S historií a kulturou indiánského kmene Lakotů ji seznámil syn Jan, jemuž se svět indiánů a jejich jazyk stal ojedinělým životním badatelským zájmem.

 

Jana Ullrichová vytváří monumentální kompozice, jejichž výraz je soustředěn do mohutného souhrnného gesta. Kompaktní malba s reliéfními strukturami a vrypy do podkladových vrstev opouští reálnou podobu věci a stylizuje se do zhutněné zkratky.

Již dříve vznikly cykly - Tanec koní, Růže, Krystalická krajina, Dialog tvarů, na které navázaly ty současné, často až expandující mimo obrazový prostor svými útesy a vesmírnými explozemi, či naopak soustředěné do vzácných, magicky světélkujících relikviářových "Schránek".

Koloristicky a geometricky bohatý obrazový prostor, prolamovaný kruhovými segmenty a protkávaný tajemným zlatavým zářením dává tušit záměry malířky, jejíž touha po poznání tajemství života, mysterií a zrození i strachu z temnoty zanikání a konce ji pomáhají v hledání světa, krásy a harmonie.

Jana Ullrichová se narodila na Solanci pod Soláněm.

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Jana Purkyně Brno, obor Český jazyk a Výtvarná výchova.

Dlouhá léta působila jako profesor výtvarného oboru v ZUŠ Valašské Meziříčí. V roce 2012 získala Cenu města za uměleckou a pedagogickou prezentaci města. 

V průběhu své aktivní činnosti má za sebou spoluúčast na mnoha výstavách u nás i zahraničí a nespočet autorských výstav.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Alena Podzemná

Doprovodný program: Herbert Ullrich

 

Termíny

  • St 19.2.2014 — Ne 13.4.2014

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky