Petr Bařinka, Peter Cvik, Patrícia Koyšová, Jakub Reken
Fakt/Fikcia

Petr Bařinka, Peter Cvik, Patrícia Koyšová, Jakub Reken

Výstava představí výtvarníky působící na VŠVU v Bratislavě, 4. ateliér pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem této připravované přehlídky je představit tento ateliér široké veřejnosti, poukázat na jeho kvality a zároveň opět upozornit na velmi vydařenou slovenskou výtvarnou scénu.

Tvorba ateliéru respektuje historický kontext, ale i nové možnosti v nynějším technologicky vyspělém světě.  Studenti se zaměřují na hlubší přípravu v digitálním pojetí, ale jejich výsledné zpracování je však čistě malířské

Studenti doktorandského studia jsou již velmi zvučného jména nejen díky početným přehlídkám, které jsou ve 4. ateliéru katedry Malby a jiných médií samozřejmostí a vyžadující, ale sami výtvarnici mají za sebou nemalé úspěchy a na výtvarné scéně již mají svou pozici. Na této výstavě budeme moci shlédnout mimo jiné díla Petra Bařinky, Petera Cvika, Patrícii Koyšovou a Jakuba Rekena.  

.

Petr Bařinka (1979)

Ve svých výtvarných pracích vytváří imaginární světy a bytosti. Většinou jde o vytvoření autonomního světa, který má své zákonitosti, své charakteristické rysy, ale zároveň do něj doléhají dozvuky našeho světa plného konzumu, podivných zvyklostí a paralyzovaných dezorientovaných jedinců. V roce 2009 se stal vítězem ceny Národní galerie – 333.

 

Peter Cvik (1985)

Již od roku 2006 je studentem u prof. Ivana Csuadia a má za sebou mnoho skupinových výstav i samostatných výstav. Byl také finalistou soutěže Malba roka 2012 v Bratislavě a Strabag Art Award ve Vídni.

 

Patrícia Koyšová (1985)

Její práce s barvou připomíná výzkum, experiment s technologickými možnosti barvou, struktur i redukci barev. Jedná se o jakýsi svět mikro forem a mikro příběhů v dramatickém pojetí.

 

Jakub Reken (1986)

Ve své tvorbě sází na improvizaci a procesuální práci. Jednotlivé fáze obrazů reflektují množství vytvořených situací a momentálních kompozicí, které vytváří přímo na plátno bez jakéhokoli vnějšího zásahu.  Fascinuje ho detail a vytváří tak komplikovaný shluk propletených struktur. Příběh se často vynoří během malířského procesu.

 

Kurátoři výstavy: Leszek Wojaczek, Petr Megyeši

Úvodní slovo: Vlasta Červenková

Doprovodný program: Gabriela Zelinková, Radek Odstrčil

 

 

 

 

Termíny

  • St 11.12.2013 — Pá 31.1.2014

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky