David Radok, Ivan Theimer, Josef Kroutvor
Driftwood III

David Radok, Ivan Theimer, Josef Kroutvor

Společný výstavní projekt tři dlouholetých přátel Davida Radoka, Ivana Theimera a Josefa Kroutvora. 

 

David Radok

Syn významného divadelního a filmového tvůrce Alfréda Radoka se narodil v roce 1954 v Praze a od roku 1968 žije v zahraničí. Byl kulisákem, kustodem, asistentem režie a nakonec se stal režisérem. Zabývá se i výtvarným uměním - ve volných chvílích vyrábí různé objekty ze dřeva, kovu a dalších materiálů

 

Josef Kroutvor

Esejista, historik umění, básník a prozaik Josef Kroutvor (1942), vystudoval filosofii, historii a dějiny umění na FF UK. V roce 1968 pobýval na univerzitě ve francouzském Besanconu a od roku 1970 působil v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze jako odborný pracovník se zaměřením na dějiny plakátu. Později se stal vedoucím oddělení užité grafiky a fotografie. Vydal řadu knih, uměleckých monografií, a uspořádal mnoho výstav. Věnuje se i výtvarné tvorbě, kdy vytváří kresby, ilustrace kaligrafie.

 

Ivan Theimer

Tvorba sochaře Ivana Theimera, olomouckého rodáka, je spjata s Francií, kam na podzim roku 1968 emigroval a s italským Toskánskem, krajem s bohatou umělecko-řemeslnou tradicí. Vedle malby a ilustrační tvorby to byly právě jeho bronzové odlitky, kterým se záhy dostalo mezinárodního uznání. Jeho tvorba, čerpající řadu podnětů z děl starých mistrů, si našla svébytné místo na umělecké scéně, paralelně vedle soudobých trendů. 

Ivan Theimer se narodil roku 1944 v Olomouci. V letech 1963-1965 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a začal spolupracovat s přítelem architektem Tomášem Černouškem. Do života a rozvíjející se tvorby mladého olomouckého sochaře ovšem brzy zasáhla okupace Československa sovětskou armádou. Ivan Theimer se na podzim roku 1968 rozhodl pro emigraci a odjel do Paříže. Zde studoval v letech 1968-1971 na École nationale supérieure des beaux arts a posléze svá díla prezentoval na prvních zahraničních výstavách. V roce 1973 se účastnil Bienále v Paříži, v letech 1978 a 1982 reprezentoval Francii na světově proslulé přehlídce současného umění - Bienále v Benátkách. Ivan Theimer pracoval od 70. let na řadě úspěšných veřejných realizací. V 80. letech vytvořil pro sídlo francouzského prezidenta - Elysejský palác v Paříži – známou skupinu obelisků. Z dalších významných počinů na území Paříže je třeba zmínit Monument lidských práv na Martových polích.

Theimerovy pomníky, monumenty, reliéfy a další komornější realizace se nacházejí na území několika evropských států. Patří mezi ně iČeská republika, kam sochař po pádu komunistického režimu hned v roce 1989 zavítal. V roce 1992 byl za účasti prezidenta Václava Havla odhalen v Uherském Brodě Pomník Jana Amose Komenského a od roku 2002 se může i Olomouc chlubit dílem svého slavného rodáka - působivou Ariónovou kašnou. 

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Leszek Wojaczek, David Radok, Ivan Theimer, Josef Kroutvor

 

 

 

 

Termíny

  • Ne 1.6.2014 — Ne 15.6.2014

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky