Trienále Valmez 2013 / Cena Rudolfa Schlattauera
MILAN HAJDÍK, TADEÁŠ KOTRBA, PAVLA MALINOVÁ, HANA MIKULENKOVÁ, JAN VYTISKA

Trienále Valmez 2013 / Cena Rudolfa Schlattauera
Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s galerii Sýpka vyhlásilo třetí ročník Trienále Valmez pro rok 2013. Prostřednictvím této výtvarné přehlídky získává město kvalitní výtvarná díla do svých sbírek a veřejných prostor.
Cena je určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou tvorbou přímo s Valašským Meziříčím či okresem Vsetín. Přehlídka není nikterak věkově ohraničena a je udělována za dvou či trojrozměrné přenosné výtvarné dílo nebo za tematický soubor výtvarných děl.
 
O udělení ceny rozhoduje sedmičlenná komise odborníků v oboru výtvarného umění v čele s čestným předsedou. Složení odborné výtvarné komise:
Jiří Ptáček, Doc. MgA. František Kowolowski, Ak. mal. Jan Timotej Strýček, PhDr. Václav Mílek, MgA. Kateřina Šedá, Doc. Mgr. Jiří Surůvka a laureátka minulého ročníku Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD

 

Pětice finalitů usilijící o Cenu Rudolfa Schlattauera: 

MILAN HAJDÍK

TADEÁŠ KOTRBA

PAVLA  MALINOVÁ

HANA MIKULENKOVÁ 

JAN VYTISKA

 

Výstava finalistů Ceny Rudolfa Schlattauera poukazuje na to, že konečným výstupem soutěžního klání může být i unikátní souhra výtvarných technik. Expozice letošních finalistů v Galerii Sýpka představí téměř dokonalý přehled mladé malby. Vzniká tak dojem smysluplné umělecké tvorby, na níž jsou zastoupeny výjimečné talenty současné malířské scény.

Finalista Milan Hajdík studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém malířském projevu se programově zabývá veristickým obrazem, jeho vznikem, metamorfózou, možností interpretace (dezinterpretace), definicí obrazu mediem, jeho přesahem nebo mystifikací. Vedle klasické olejomalby používá nemalířských materiálů a prostředků, jako gumoasfalt, bittumemen, nitrolaky, metalické barvy, netkané plastové textilie, brusky, vizy ap.

Tadeáš Kotrba studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze a byl na studijním pobytu v Londýně na Central Saints Martins College of Arts and Design. Syn sochaře Maria Kotrby se zabývá převážně malbou s přesahem do ilustrace. Jeho díla vycházejí z celkového vnímání světa a překážek, jenž nám přináší sám život. Prožité zážitky jsou propojeny se snovým pojetím malby, které vypráví existenční příběh. Velkou roli u znázorňovaných obrazů plní atmosférická krajina či architektura představující zápas člověka s přírodou.

Pavla Malinová studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, je absolventkou Fakulty umění v Ostravě a byla finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu v roce 2011. Ve své tvorbě se plnohodnotně a zároveň komplementárně zabývá malbou, hudbou, videem či tvorbou objektů. Její originální styl malby připomíná dětskou kresbu s čitelnými odkazy na českou malířskou modernu, surrealismus i světový art brut. Rukopis maleb je rozpoznatelný díky tlumené směsi barev, kruhovitým nabobtnávajícím prvkům, propletencům tvarů a bytostí. Obrazy Pavly Malinové podněcují naši představivost a vnímání toho, co se v obrazu ukrývá za mnohoznačnými barevnými tvary a postavami. V médiu malby si pohrává s dvojsmyslnými optickými hříčkami, z nichž často vycítíme sexuální podtext.

Malby Hany Mikulenkové hýří pestrou škálou barev a silným kontrastem připomínajícím streetartovou scénu. Celkovou barevnou explozi často dotváří reálnými prvky či úryvky z textů vlastních nebo oblíbených skladeb. Písmo má funkci vizuální, přesto je text záměrně vybrán tak, aby dotvářel obsah obrazu.  Expresivní tahy štětce umožňují vniku nového patrně čitelného příběhu v symbolických zkratkách. Hana Mikulenková studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilské Bahíi, absolvovala také půlroční pracovní stáž v galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu a nyní působí jako kurátorka v Industial Gallery v Ostravě.

U obrazů Jana Vytisky je cítit hravost, nespoutanost a punkerství. Má slabost pro mýtus lidového hrdiny a pro sebestylizaci. Jeho tvorba je velmi specifická a rozeznatelná díky opakujícím se estetickým znakům.  Inspirační zdroje nalézá v béčkové kultuře, hororu, streetartu a tuctových počítačových hrách. Vypráví ty nejtemnější hororové příběhy s deathmetalovou dekorací ozvláštněné o prvky venkovské mytologie a folkloru. Jeho malby, kresby, objekty a animace jsou provokativní, naturalistické, šokující a probouzejí v divákovi emoce, chvění i nečekané reakce. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčíčí a poté pokračoval ve studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je držitelem ocenění na Art Prague, Ceny diváků na přehlídce finalistů Ceny kritiky za mladou malbu a byl finalistou přehlídky Arts Point.

Cenu Rudolfa Schlattauera přiřkla odborná komise Pavle Malinové a město získá do svých sbírek obraz Svěrající kazajka. Čestnou Cenu získal Tadeáš Kotrba, jehož malba Každý někde hledá, se stane součástí městských sbírek. Divácky nejoblíbenější autorem se stal Tadeáš Kotrba a získal Cenu veřejnosti.

 

Více informací na: www.cenars.cz

 


 

 

 

 

 

Termíny

  • St 30.10.2013 — Pá 29.11.2013

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky