Stanislav Diviš / Patrícia Koyšová

Stanislav Diviš / Patrícia Koyšová

Výrazná osobnost české výtvarné scény, spoluzakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví a dlouholetý vedoucí ateliéru malby na VŠUP v Praze. / Energická propagace mladého slovenského umění.

V kostce & V kostce

Stanislav Diviš – V kostce, malá retrospektiva obrazů malíře Stanislava Diviše tak, jak namaloval za posledních 25 let.

Patrícia Koyšová – V kostke, výběr z obrazů mladé slovenské malířky, která letos úspěšně absolvovala Vysokou školu výtvarných umení v Bratislavě, v ateliéru Ivana Csudaie.

Stanislav Diviš

Stanislav Diviš se na scéně českého umění pohybuje už dobrých 25 let, ale ve Valašském Meziříčí ještě nevystavoval. Napravuje to svou miniretrospektivou toho, co za onu dobu namaloval. Respektive představí se speciálním výběrem, kdy z cyklů, které během let vznikaly, vystaví po jednom obraze. Výstava se tak stane pestrým barevným celkem, který překvapí možná i samotného autora.

Stanislav Diviš patří k čelným tvůrcům generace, která nastoupila do uměleckého života v 80. letech, a které se říká postmoderní. Jakkoliv by se dalo o tomto označení diskutovat, nesporné je, že Diviš i jeho malířští souputníci - uvedu pro příklad Jiřího Davida, Jana Mertu, Tomáše Císařovského, Antonína Střížka – se zasloužili o to, že se české umění na přelomu 80. a 90. let opět dostalo do evropských souvislostí.

Diviš vešel v obecný věhlas jako jeden z iniciačních motorů vizuální skupiny Tvrdohlaví (založené v roce 1987), také ovšem jako frontman hudebního seskupení Krásné nové stroje, jedné z eruptivních novovlných skupin kreativního pražského prostředí 80. let. V divišovském rychlopřehledu se představují obrazy z cyklů, jak se vrstvily v čase. Je v něm zřejmá námětová a formální rozmanitost jeho díla, ale také sjednocující linka, která se vyznačuje jasnou barevností a zjevným tíhnutím k plošnému rozehrávání abstraktních či abstrahovných souvislostí. Důležitým momentem je také princip reinterpretace, kdy Diviš zcela originálním způsobem zpracovává vizuální předlohy z dob dávných ale i nedávných. Postmoderně divocí, ale již přesně plošně traktovaní byli "Kašpaři" (1985), od nich se pak odvíjí logika dalších řad postmoderní dekády, ve kterých se stále výrazněji prosazuje redukce prvků až na pokraj abstrakce (slavný cyklus "Spartakiád", vytvořený z náčrtů cvičebních útvarů neuskutečněné Spartakiády z roku 1990, nebo "Zbytky" z roku 1995, inspirované látkovými vzorníky ze textilní fabriky západočeského města Aš). Jisté napětí mezi možným abstrahováním a možnostmi dekostrukce ovšem vede Diviše i ke komplikovanějším obrazovým útvarům. Vždy, ale dohledáme logiku vazeb k předchozím malířovým obdobím - v cyklu "Hub" (1995 tak syntetizuje Diviš jak iniciační zkušenost genetických tabulek z obrazových řad, podnícených malířovým programem vědeckého realismu (z konce 80. let), tak jednoduchou abstraktní barevnou plochu. Naproti tomu v cyklu, nazvaném "Dva světy" (2002 až 2003), jsou výchozím pramenem dětské kresby Divišova syna Prokopa, naplněné osvobodivou fantazií, které svou divokou "neartistní" kresebnou narací rezonují s dávnými "Kašpary". "Nechtěné doteky – Skrytá krása" jsou zase díla, jejichž abstraktní divoká morfologie rozehrává námět papírků, na kterých si umělec rozepisuje fixu. "Příběhy vládců" jsou pak typickým Divišovským díle, které se vyznačuje barevnou, elegantní a formálně přehlednou abstrakcí, za níž ovšem stojí komlikovaný ikonografický program.

text: Martin Dostál

O sebe – Patrícia Koyšová

Rada by som opísala svoj vlastný vývoj, smerovanie jednotlivých krokov, postupnosť, v ktorej maľba vzduchom – séria ZOOM, vznikala.

Práca s názvom ZOOM sa odvíja od dvoch predošlých sérií – One Step Forward a Evolution Of a Star. Pre mňa novoobjavená technika maľby vzduchom otvára nové témy, od sopečných erupcií, cez vesmírne nebuly, hmloviny, telesné makroformy, až po fascinácie hodný svet pod mikroskopom, farba si so suverenitou nárokuje na celú plochu plátna, expanduje, rastie ako bunka, ktorá si berie živnú pôdu navôkol.

Levitujúce nebuly hľadajú svoje postavenie, časom môžu evokovať znepokojujúce mozgy, svojou atmosférou snáď i rozkvitnuté exotické rastliny. Obraz si vyžaduje pozastavenie nad znepokojujúcim výjavom, a zároveň otázku autora nad potenciálom maľby vzduchom. Otvárajú sa tak nové možnosti budovania priestoru a kontroly nad materiálom. Každopádne sa priemyselná ofukovacia pištoľ s presným smerovaním prúdu vzduchu stáva regulérnym štetcom, kedy nedochádza k priamemu kontaktu s plátnom. Ateliér sa tak stáva miestom skutočného maliarskeho laboratória, plného lakovníckych pištolí, ofukovacích kohútikov na ofukovanie hliníkových odliatkov, vzduchových kompresorov s dostatočnou kapacitou stlačeného vzduchu – v tomto prípade o množstve sto litrov.

Ak rozprávam o čase, mám na mysli postupnosť jednotlivých obrazov a dôležitosť i toho najmenšieho formátu v sérii, jeho časovú postupnosť. Často krát totiž vznikne na malom plátne zásadný moment, ktorý sa stáva kľúčovým a zmení smerovanie. Tento aspekt považujem za regulérny a otvára mi nové možnosti uvažovania nad obrazom. Bez tretieho v poradí by totiž neexistoval siedmy, bez predošlej skúsenosti siedmeho by nevznikol ôsmy, či deviaty. Lineárnosť tu však neexistuje v zmysle literárneho diela. Jednotlivé epizódy nepíšem od prvej scény až po koniec – obrazy a fragmenty z nich fungujú ako hypertext. Možno ich navzájom krížiť, modifikovať, transformovať, pričom vznikajú nové hybridné datá. Každý funguje ako solitér, ktorý otvára nové témy, vytvára opäť počiatočný bod pre nový príbeh ďalšej série.

text Patrícia Koyšová

Stanislav Diviš

Curriculum vitae:

 • Narozen 30. listopdu 1953 v Kutné Hoře.
 • Žije a pracuje ve Vidicích a v Praze.
 • 2004 – 2010 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, vedoucí ateliéru malby
 • 1994 – 1996 Akademie výtvarných umění Praha, odborný asistent Jiřího Davida, ateliér vizuální komunikace
 • 1982 – 1985 Akademii výtvarných umění Praha, obor restaurování
 • 1987 – zakladatel a člen české umělecké skupiny Tvrdohlaví

Zastoupen ve sbírkách: NG Praha, Galerie hl. m. Prahy, Galerie Benedikta Rejta Louny, Východočeská galerie Pardubice, Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora, soukromé sbírky a instituce v ČR, SR, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Španělsku, USA, Japonsku.

www.tvrdohlavi.cz

Patrícia Koyšová

Curriculum vitae:

 • Narodená 31.1.1985 v Nových Zámkoch
 • 2005 - 2011 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra maľby a iných médií, v “Štvrtom ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia
 • 2004- 2005 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta humanitných vied, katedra výtvarnej tvorby
 • 2000- 2004 Stredná umelecká škola v Trenčíne, odbor navrhovanie a modelovanie odevov
 • Štúdijné pobyty:
 • 2008 Aristotle University of Thessaloniki, prof. Skiloyanis
 • Účasť na súťaži:
 • 2009 – Maľba 2009, Nadácia VÚB
 • 2009 – Toiles et toiles Prize 2009, Galerie Daniel Vignal, Touluse, France
 • Ocenenia:
 • 2011 – Cena rektora v kategórii voľné umenie za diplomovú prácu ZOOM

www.patriciakoysova.com

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR.

Termíny

 • So 23.7.2011 — Ne 2.10.2011

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky