Martina Chloupa / Helena Blaško

Martina Chloupa / Helena Blaško

Výstava současné mladé malby, kresby a objektu.

"Jsme v tom"

Výstavní projekt dvou mladých autorek pod možná zavádějícím názvem „Jsme v tom“ nemá společný koncept. Každá z autorek prezentuje formálně i tématicky odlišnou tvorbu. Jejich dílo spojuje jen generační blízkost a osobitý vtah současných technologií a symbolů do obrazového pole malby.

Martina Chloupa je absolventka Institutu výtvarné výchovy při UJEP v Ústí nad Labem a Akademie výtvarných umění v Praze. Má na svém kontě více jak 30 samostatných a společných výstav v Česku i zahraničí. Je finalistkou ceny Národní galerie v Praze a skupiny ČEZ pro mladé umělce (2009). Svými díly je zastoupená v Národní galerii v Praze a soukromých sbírkách v Česku a zahraničí. Na výstavě ve Valašském Meziříčí představí témata a náměty své tvorby od portrétu, figur a jejich fragmentů (hlavy, trupy) po zahradní zátiší a květiny, které zpracovává akrylem na plátno. Pro její tvorbu je typická jemná lazurová malba, vytvářející dojem rozostření námětu, ale nebrání se ani hutné akrylové malbě, pokud to její obrazové sdělení vyžaduje. Pro zvýšení světelných účinků nebo zdůraznění uměleckého záměru používá na svých obrazech i kovové pigmenty nebo vulkanický písek. Vedle malby představí Martina Chloupa i své kresby, které na rozdíl od malby pojímá často výrazně expresivně. Diváci výstavy se mohou seznámit také s ukázkou její sochařské tvorby, jež je nedílnou součástí jejího uměleckého profilu.

Helena Blašková absolvovala Fakultu užitných umění a designu na UJEP v Ústí nad Labem a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. Zúčastnila se řady stáží v tuzemsku i zahraničí a realizovala řadu projektů v oblasti výtvarného, divadelního a filmového umění. Kurátorsky realizovala na 30 výstav v oboru výtvarného umění. Helena Blašková se na výstavě představí jednak svými fixovými kresbami figur, geometrických abstrakcí a fraktálových obrazců, jednak svými akrylem na plátno malovanými obrazy, často vycházejících z jejich kreseb. Pro její kresby i obrazy jsou charakteristické uvolněnost, rytmus, chaos a barevnost, ale také příběhovost a řád.

Bez velké nadsázky lze konstatovat, že tvorba obou autorek se výrazově i obsahově doplňuje. Jestliže Martina Chloupa ve svých obrazech vyjadřuje reflexi viděné reality vnějšího světa, pak Helena Blašková podrobuje tuto realitu jakémusi procesu scanování a vstupuje do jejich spodních vrstev. Z tohoto úhlu pohledu má také tvorba obou autorek vzájemně synergický účinek.

Petr Pivoda, duben 2011

Martina Chloupa

Curriculum vitae:

 • Narozena 25. 4. 1976 v České Lípě. Žije a pracuje v Praze.
 • 1999 - 2005 Akademie výtvarných umění v Praze, Intremediální škola prof. Milana Knížáka, Škola figurálního sochařství prof. Hendrycha, Sochařská škola prof. Koblasy
 • 1994 – 1998 Institut výtvarné kultury při UJEP, Ústí nad Labem, ateliér přírodních materiálů prof. Jaroslava Prášila
 • 1990 – 1994 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
 • Zastoupena v Národní galerii v Praze a soukromých sbírkách.

www.chloupa.blog.cz

Helena Blašková

Curriculum vitae:

 • Narozena 6. 12.1975 v Praze. Žije a pracuje v Praze.
 • 2001 - 2004 Fakulta výtvarných umění VUT, ateliér malby prof. M. Mainera, Brno
 • 1995 - 1999 Fakulta užitých umění a designu, ateliér grafického designu prof. K. Míška, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • 1990 - 1994 Akademické gymnázium, Praha,
 • Stáže:
 • 1998 - Akademia Sztuk Pieknych, ateliér grafického designu, Varšava, Polsko
 • 2002 - Facultad de Bellas Artes, Universidad de Castilla La Mancha, ateliér malby, Cuenca, Španělsko
 • 2004 - umělecký soubor Fatala, Serekunda, Gambie
 • 2005 - umělecké centrum Toubab - Dialaw, Senegal
 • 2009 - stáž v rámci 10th Havana Biennial, Cuba

Výstava vznikla za podpory Ministerstva Kultury ČR.

Termíny

 • So 7.5.2011 — Ne 10.7.2011

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky