Václav Bláha / Igor Grimmich

Václav Bláha / Igor Grimmich

V duchu "Jeden starší, jeden mladší".

Václav Bláha - Neonový chodec

"...je ráno a já jsem se probudil drcený růžovým úsvitem a kalem oblohy, která spouštěla za mýmí okny podivné perly pochybnosti. "

Václav Bláha

Václav Bláha je čelným představitelem generace českých umělců, kteří začali svou samostatnou dráhu v bezútěšné situaci normalizačního útlaku 70. let 20. století. Jeho figurativní tématika z období sedmdesátých a osmdesátých let se zaměřuje na jednotlivce, který je osamocen a sevřen v jakési osudové existenční síti bytí, jenž tíže dopadá na anonymní lidskou bytost a deformuje ji pod nevyhnutelným tlakem. Symbolické umocnění přítomnosti materiálu a pojetí toho, jak je proces vetknutý do významu výtvarného díla, nadále hrají v Blahově obrazové řeči zásadní roli. "..a svět se rozehrál všemi svými podivuhodnými barvami.."

z úvodního slova Richarda Druryho

Curriculum vitae:

 • Narozen 1. 4. 1949 v Praze.
 • Člen Volného seskupení 12/15, pozdě, ale přece a S.V.U. Mánes.
 • 1964-1968 SOŠV Václava Hollara v Praze
 • 1968-1974 AVU v Praze, ateliér monumentální malby u prof. A. Paderlíka
 • zastoupen v četných významných sbírkách institucionálních i soukromých v ČR, v Evropě – zejména v SRN, a rovněž v USA.

Igor Grimmich - Běžný výskyt

Běžný výskyt je název mé diplomové práce. Její hlavní část tvoří shluk skic, které původně měly posloužit pouze k vývoji velkých obrazů. Jak se ale "běžně" stává, místo abych nalezl očekávaný výsledný tvar, začal jsem nacházet něco jiného. Výsledkem bylo určité množství skic vzniklých nad rámec původního očekávání. Tuto změť nahodilostí, záznamů, neustálých návratů i úplných blbostí nespojuje žádné zásadní silné téma. Pojí je společná estetika, nebo snaha rozšířit si rejstřík možností. Je to také určitá revize dosavadního způsobu práce, ze které plyne několik výstupů, na které ještě časem dojde. Některé skici také nabyly natolik finálního tvaru, že již nemá smysl je zvětšovat. Název Běžný výskyt odkazuje k mým oblíbeným všedním námětům, ale také postihuje neustálé hledání nových možností.

Igor Grimmich

Curriculum vitae:

 • Narozen 24. 1. 1979 v Praze.
 • 1993 - 1998 Gymnázium v Praze
 • 2000 - 2002 SOU obor umělecký truhlář
 • 2002 - 2008 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Malby III. u Doc. Michaela Rittsteina
 • Ocenění: 2006 - III. místo na konfrontační přehlídce Arskontakt.

www.igorgrimmich.cz

Výstava vznikla za podpory Zlínského kraje a společnosti GEMA ART.

Termíny

 • St 29.4.2009 — Ne 5.7.2009

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky