Ivan Ouhel / Eva Adamcová

Ivan Ouhel / Eva Adamcová

Sumatra, Jáva, Borneo, Sulawesi - ostrovy v jihovýchodní Asii. "Jihovýchod..."

Indonésie je země plná barev, která na diváka útočí doslova ze všech stran, a to v nejroztodivnějších kombinacích. Kde jinde než právě zde, poblíž rovníku, je možno spatřit dívky oblečené do naprosto pro Evropana neslučitelných květovaných vzorů či odstínů papouška arara? To je nevyhnutelná inspirace pro malíře Ivana Ouhela, jehož jedním z hlavních témat jsou právě barvy. Vnímá je téměř jako živé bytosti, které je třeba naučit pospolu žít a existovat vedle sebe. Zabývá se otázkou, jakou sousedství té či oné barvy ovlivní tu druhou a nás diváky na jeho plátnech vzrušuje právě ono napětí mezi zdánlivě nesmiřitelnými barvami. V nových dílech Ivana Ouhela můžeme vidět jednak onu indonéskou pestrost městských ulic, plných stánků, pobíhajících dětí, barevných fáborků i pestré mozaiky pohozených papírků. Na druhou stranu nás, ale zavádí i do hlubin džungle, kde se mísí temně zelené se sytými hnědými. Doslova cítíme tu životodárnou sílu, jež se skrývá v hlubinách prostoru. I tam, kde je zdánlivě poušť z ničehož nic vytryskne pramen. Nesmíme však zapomenout ani na světlo, tak odlišné od mírného svitu, jímž nás obšťastňuje mírné pásmo. V Indonésii se mění den v noc, jak by někdo stiskl vypínač. Není čas se loučit se zapadajícím sluncem. Na jednom z Ouhelových děl protíná tenký pramínek slunečního svitu temné plochy a kdes u kraje se modrá blankyt nového dne, zatímco na opačném konci dohasíná ten předešlý. A zas je zde cítit ona netrpělivost "už aby zase bylo světlo a svět se rozehrál všemi svými podivuhodnými barvami...".

Proti napětí barev Ouhelových děl z grafik Evy Adamcové dýchá, dá-li se to tak říci, klidná vyrovnanost či osudová odevzdanost. Nastane-li "musím hujan" - období dešťů, pak nezbývá než schoulený v kápi čekat, až se vyprší. Monotónní silné provazce deště bičují zemi od rána do večera a vzduch voní rozměklou zemí. Tváří staleté kuželovité hoře, v jejíchž útrobách dříme horká láva, dostaví se pocit odevzdanosti. Vulkán se může kdykoliv probudit k životu. Nekonečnost horizontu, vyjádřená prostou línií, má v sobě sílu jednoduchosti. Grafiky Evy Adamcové jsou svědky její tiché radosti z každodenních krás.

Linda Sedláková

Ivan Ouhel

Curriculum vitae:

  • Narozen 18. 2. 1945 v Ostravě.
  • člen Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a Umělecké besedy.
  • 1968-1974 Akademie výtvarných umění v Praze, v ateliéru Karla Součka
  • zastoupen v řadě českých galerií a také v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

www.ouhel.cz

Eva Adamcová

Curriculum vitae:

  • Narozena 3. 7. 1950 v Praze.
  • 1967 - 1971 Střední výtvarná škola v Praze.
  • zastoupena ve sbírkách NG Praha, muzeum v Táboře, MZV, ČNB, dále v soukromých sbírkách v ČR a v zahraničí (hlavně ve Velké Británii).

Výstava vznikla za podpory společnosti GEMA ART.

Termíny

  • St 11.2.2009 — Ne 19.4.2009

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky