Václav Stratil / Ateliér Intermédia, FaVU VUT Brno

Václav Stratil / Ateliér Intermédia, FaVU VUT Brno

Vše dovoleno, vše zakázáno…

Václav Stratil,Jiří Paška, Markéta Cilečková, Michal Ladovský, Veronika Slámová, Kamila Zemková, Vojtěch Donát,Petra Hermanová, Pavel Richtr, Samuel Paučo, Peter Kachtík, Daniel Dřímal, Martin Jabůrek.

Stěžejní myšlenkou Galerijního plánu výstav bylo představit mladé, současné umění. Ukázat, jak dnes funguje umělecký dialog, rozvíjení potenciálu a úzká spolupráce mezi profesorem a studentem na vysokých uměleckých školách. Prezentovat výtvarné umění vysokoškolských studentů, kteří stojí na počátku své samostatné volné tvorby co nejširšímu publiku, odbornému i laickému, a vytvořit z jejich díla obraz stavu současného výtvarného umění u nás. Psychosociální úvaha, tak mohl znít podtitul výstavy. Chceme-li se přiblížit a pochopit umění těchto mladých tvůrců, musíme asi něco vědět o jejich vnitřních pohnutkách, které je ovlivňují. Možná to jsou jejich vlastní úzkostné stavy, halucinace, strach z neznáma, ale taky způsob jak na svoji osobu upozornit - být originální, tvrdý, drsný a nenapodobitelný.

Ateliér intermedia se zabývá interaktivní strukturou komunikace za použití všech dostupných i nedostupných prostředků. Studenti se učí umění kresby, malby, videa, hudba, fotografie a dalším, včetně umění myslet. Absolvent plynně ovládá současný jazykový diskurs a je schopen prezentace své práce na úrovni jemu dostupné.

www.intermedia.ffa.vutbr.cz

Termíny

  • St 16.4.2008 — Ne 15.6.2008

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky