Vladimír Kokolia / Grafika II., AVU Praha

Vladimír Kokolia / Grafika II., AVU Praha

Skandál s Vladimírem Kokoliou

Vladimír Kokolia, Šárka Trčková, Eva Černá, Ryan O´Rourke, Libuše Vendlová, David Hřivňacký, Jessica Mayne, Zuzana Růžičková, Zdeňka Benešová, Jakub Tomáš, Karolína Rossí, Tomáš Predka, Ondřej Basjuk, Ondřej Roubík, Pavel Příkaský, Karel Pivoňka.

Výstava Skandál, dala návštěvníkům jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku hrnce, v němž vře současné výtvarné umění. Ti odvážní a prozíraví diváci, kteří navštívili v lednu tři dny trvající vernisáž, jistě potvrdí, že je to proces neklidný, plný překvapení a mnohdy i výbušný. Být u toho, kdy začínající umělec veřejně obhajuje své výtvarné dílo a odolává mnohdy tvrdému ataku přihlížejících, takovou šanci nemáme každý den. V galerii poté, byla možnost shlédnout výsledek klauzur (tedy závěrečných semestrálních prací) ateliéru Grafika II, který na Akademii výtvarných umění v Praze vede prof. ak. mal. Vladimír Kokolia. Výstava tedy nepředstavovala to nejlepší, co frekventanti ateliéru za dobu svých studií vytvořili. V prostorách galerie vystavena díla, zhotovená Kokoliovými studenty během posledního půl roku. Přitom ale také návštěvník, měl příležitost posoudit, zda skutečně vystavená díla se i mu zdají být tím nejhodnotnějším „kusem ze série“ a prostřednictvím nahromaděných nevystavených obrazů, objektů, kreseb a grafik také hlouběji pochopit tvorbu toho kterého výtvarníka. Hned vedle vystavených prací jsou totiž umístěny i ty, které si své místo na zdi zkrátka neobhájily. Což ovšem u všech automaticky neznamená, že by nebyly hodny výstavního prostoru. Je to věc názoru, diskuze, vkusu... tak jako i mnohé jiné jevy v současném výtvarném umění. Přestože Kokoliův ateliér nese název „grafika“, formálně vzato tvoří většinu vystavených prací malby, i když mnohé z nich vyzařují nepopiratelné grafické cítění svých tvůrců. Návštěvník však nemusí mít strach, že by byl o grafické listy v pravém slova smyslu ochuzen. Tradiční řemeslo i v tak svobodně fungujícím ateliéru, jako je ten Kokoliův, není zatracováno a setkáme se s ním i v Sýpce. Koncepce výstavy je zcela v souladu s tím, co již před výstavou předeslal sám profesor o svém ateliéru: „Na konci našeho společného úsilí by přirozeně měly být krásné a jedinečné kresby, grafiky, obrazy, akce – přesto se neorientujeme pragmaticky na výsledek. Více energie věnujeme přístupu, práci na výchozím nastavení, na okolnostech vzniku, na přípravě půdy.“ A to „skandální“ výstava v podstatě umožňuje. Nahlédnout do procesu, v němž se rodí výtvarník – řekneme-li to s trochou nadsázky.

Kamila Valoušková

www.avu.cz/taxonomy/term/33

Termíny

  • Pá 1.2.2008 — Ne 6.4.2008

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky