Suchomelova sbírka / Splněný sen

Suchomelova sbírka / Splněný sen

Zahajovací výstava v Sýpce. Poprvé v historii představeny sbírky profesora Adolfa Suchomela a Jiřího Demla z fondu Města Valašského Meziříčí a Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

Ke spolupráci na první expozici v Galerii Sýpka vyzvalo Město Valašské Meziříčí architektku Jitku Kubešovou – autorku návrhů instalačních prostředků, mobiliáře a dalších interiérových prvků. K odborné konzultaci přizvalo historičku umění PhDr. Alenu Podzemnou a přípravu scénáře výstavy a realizaci instalace svěřilo Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně.

Koncepce expozic se inspirovala ideovou náplní projektu Brána do Beskyd a soustředila se na myšlenku autentické a přitažlivé prezentace krajinného, kulturního i uměleckého bohatství regionu. Záměrem autorů scénáře bylo tedy připravit takové výstavy, které by skrze kvalitní výtvarná umělecká díla zprostředkovaly návštěvníkovi Valašského Meziříčí genia loci nejen tohoto města, ale i širšího regionu Valašsko.

Výstavy o třech samostatných tematických okruzích - hlavní a rozsahem největší byla Obrazárna valašských mistrů. Ta ještě rozčleněna do jednotlivých žánrových celků; na sekci krajinářství, lidový žánr, poetická a symbolická figurální a figurativní tvorba. Z výtvarných umělců byl svým dílem zastoupen B. Jaroněk, A. Mervart, A. Schneiderka, J. Hapka, J. Hrnčárek, J. Brož, K. Hofman, J. Hýžová, M. Adámek, J. Kobzáň, F. Ondrůšek, F. Podešva, L. Majer, J.F. Kovář, P. Drda, A. Špetík, M. Bublík a K. Palátová. Zbývající okruhy – Veduty města Valašského Meziříčí a Grafický kabinet Suchomelovy sbírky - na rozdíl od obrazárny komornějšími expozicemi a navíc výstava grafiky vnášela do celkového, regionálně podbarveného pojetí nadregionální autorské obsazení.

Vybrané exponáty, z majetku Města Valašského Meziříčí, které vlastní přes sto kusů výtvarných uměleckých děl, většinou obrazy kabinetního formátu, ale i monumentální tapiserie, koberce místní provenience, vitráže a ojediněle sochařské práce.

Z městské sbírky obrazů vynikají svou uměleckou hodnotou např. klasické krajinomalby Augustina Mervarta, akvarely z exotických cest od malíře a grafika Bohumíra Jaroňka, obraz beskydské krajiny od Aloise Schneiderky, rozsáhlý a žánrově rozmanitý soubor obrazů od Jaroslavy Hýžové, zátiší a veduty Marie Bognerové, květinová zátiší, krajinářské a figurální motivy Josefa Hapky, či obraz s folklorním námětem od Jana Kobzáně aj.

Vystavený korpus děl z městského fondu doplněny o sbírkové předměty z valašskomeziříčského muzea, které spravuje soubor grafik, kreseb, maleb, textilních aplikací a plastik náležejících do tzv. Suchomelova odkazu, neboli sbírky uměleckých prací, které za účelem jejich vystavení v galerii města Valašské Meziříčí věnoval - popř. na jejich pořízení daroval finanční obnos - velký příznivec umění a zdejšího regionu profesor Adolf Suchomel. V jeho odkazu pokračoval a sbírku početně velmi rozšířil, především o drobnou grafiku, již zesnulý profesor Jiří Demel a sbírka v současnosti čítá na čtyři sta položek.

Oba fondy uměleckých děl – městský i muzejní – byly poprvé v historii představeny veřejnosti na společné výstavě. Tento počin vlastně naplňuje jeden z cílů samotného projektu Brána do Beskyd, neboť vzešel ze spolupráce dvou nezávislých institucí, z nichž každá má zájem o kulturní rozvoj regionu a o zvýšení a umocnění jeho turistické atraktivity.

Mgr. Olga Mehešová

Výstava vznikla ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí a Muzeem regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

www.valasskemezirici.cz www.muzeumvalassko.cz

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • Út 9.1.2007 — Pá 31.8.2007

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky