Jaroslav Koléšek / Petra Brázdilová
Proti sobě / Moje věc II.

Jaroslav Koléšek  /  Petra Brázdilová

Výstavu laurátů Ceny Rudolfa Schlatauera za rok 2010.

 

Tvorba Jaroslava Koléška (1974) je orientovaná na objekt a sochu. Ve svém díle reaguje na realitu okolního světa. Zejména jej ovlivňuje průmyslové prostředí a z části také přírodní nebo duchovní vnímání. O své práci říká: „Industriální prostředí je pro mě základním vodítkem k vytváření „pseudofosilií“ strojů, jejich součástí a fragmentů. Jsou představeny tak, jako by byly nalezeny v budoucnosti coby pozůstatky lidské činnosti, která dávno ztratila svůj význam. Diváka stavím do pozice archeologa znovuobjevujícího smysl věcí a důvěrně známých tvarů, ovšem už bez kontextu jejich původního použití.“

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně - obor design. Poté pokračoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, v sochařském ateliéru ak. soch. Stanislava Hanzíka a ak. soch. Maria Kotrby. V současné době studuje na Fakultě výtvarných umení v Banské Bystrici.

Vede sochařský ateliér na Fakultě umění Ostravské univerzity. S Alešem Hudečkem a Katarínou Szanyiovou, byl členem výtvarné skupiny VY3.

Samostatné výstavy :

2011    Vzdušný prostor, Galerie Beseda, Ostrava

Dvě v jednom, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

2010    Archeologie stroje, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště Archeologie stroje, Galéria FX, Akadémia umení, Banská Bystrica

2008    Glass waves , Galerie Langův dům, Frýdek Místek, Vyrobeno pod povrchem, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice n. Bečvou

2007    Heartware and Crashware, Galerie Kunstbahnhof, Dresden(D)

2005    ARTillery  , Galerie Caesar, Olomouc, EarthGames  , Galerie Budoucnost, Ostrava

2004    Natural 04, Dům umění, KGVU Zlín

2001    kostel Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun

2000    Země-dotebe, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1998    Galerie 761, Ostrava

1996    Minikino kavárna, Ostrava

Realizace :

medaile pro Mistrovství Evropy v atletice do 23 let Ostrava 2011, Ostrava2011 s.r.o., plastika „Letecké srdce“, Šanov,  okr. Uherské Hradiště, plastika „Dvojčata“, Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín, Náhrobek rodiny Werkmannovy, Hořice, Sv. Gotthard, Cena Rudolfa Eitelbergera, Společnost Za krásnou Olomouc

 

Petra Brázdilová obdržela v Ceně Rudolfa Schlattauera za rok 2010 čestnou cenu. Zaobírá se převážně malbou, ale koketuje i s instalacemi. Je absolventkou Střední školy sklářské ve Valašském Meziříčí a Vysoké školy umělecko-průmyslovou v Praze - obor malba. Ve své tvorbě reaguje na okolní svět a hledá hranice mezi věcmi veřejnými a intimními. Vychází ze svých pocitů a prožitků, zároveň předefinovává předměty, které ji obklopují, ovlivňují, nebo ji jen něco našeptávají. Do svých prací vkládá hlubší význam a snaží se poukázat na to, že za maskou krásy a bezpečí se může skrývat i nečekaná hrozba.

o své práci říká: „Chci být nositelem nové informace zprostředkovávající lidské zážitky a jde mi o obecné téma popisu zkoumající již řečené. Stále bezútěšně hledám formu každé jednotlivé věci, která by podporovala celkovou obsahovou rovinu a zároveň nepoutala na sebe zbytečnou pozornost.“

V instalacích kombinuje převážně domácí spotřebiče, které transformuje do schémat. Poukazuje na to, že v myšlenkách můžeme zkonstruovat cokoli.

Na výstavě představí i fotografický cyklus Situace

Jak sama uvádí: „Tento cylus je volným pokračováním mé diplomové práce - Moje věc, kde se v podstatě jednalo o psychickou i materiální archeologii, pokoušela jsem se o pátrání vlastní rodinné mytologie a do jaké míry může ovlivnit budoucnost a nyní ze silně subjektivních pozic pomocí různých objektů/věcí/symbolů (vlastních i převzatých) tematizuji další různé události nejen mého dětství, takové nájezdy a (v)pády (tzn. snaha převrátit hledisko, doufání v minulost). Vycházím ze zapomenutých situací (focení z ptačí perspektivy) a snažím se vytvářet napětí mezi jejich nepřístupností (obrácené rodinné fotografie, bílé čisté papíry) a vyvoláváním (fragmenty fotek, dekontextualizace přemětů, opravdová hmota minulého času atd.). V poslední době panuje nedůvěra ve velká gesta a pseudo ušlechtilá témata, zajímá mě osobní příběh, prožitek všední obyčejné reality, výpověď konkrétního člověka, jakýsi malý svět ve světě velkém."

Samostatné výstavy:

2007  – „Amour fou“, Galerie Dinitz, Praha

Realizace:

2004 - realizace nástěnné malby, Pizzerie, Holešov

2003 - realizace nástěnné malby, Bowling Na Trojáku, Vsetín

2002 - realizace nástěnné malby, Restaurace Na Trojáku, Vsetín

1996 - 2001 - „Graffiti art“ tendence (jamy, workshopy, zakázky nástěnných maleb)

 

 

 

Úvodní slovo pronesli: galeristka MgA. Vlasta Červenková a ak. mal. Jan Timotej Strýček.

Na akordeon zahrál Petr Bazala.

 

 

 

Termíny

  • Čt 1.3.2012 — Ne 29.4.2012

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Obrázky