Renata Machýčková — Vlnoměky
vernisáž 29. června 2022 v 18:00

Renata Machýčková — Vlnoměky

Renata Machýčková (1988) je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění v ateliéru malby Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. V rámci současné vlny mladé malby se řadí mezi ty autory, kteří jsou schopni individuálním a velice zajímavým způsobem reflektovat hranice již příliš kodifikované a zkonvencializované stylové řeči a překračovat je k novým možnostem výpovědi.

Na pracích Renaty Machýčkové z poslední doby si nemůžeme nevšimnout jednoho výrazného momentu, je jím čím dál patrnější přesun od spíše vizuální symbolickou poetikou prodchnutého výtvarného kódu směrem ke stále intenzivnějšímu zájmu o akcentování specifičnosti použitých materiálů a jejich průniku do obrazové plochy. Tato postupná proměna, od dialogu převzatých vizuálních fragmentů a malířského procesu, tedy ve výsledku silně lyrické polohy, směrem pokusům s vlastnostmi a procesy materiálů jako je vosk, vlna, přírodní fragmenty apod., postupně vede ke vzniku nových kvalit.

Onen původní „symbolický lyrismus“, příznačný pro velkou část celé mladé malířské generace, se postupně přetavil do příběhu samotného materiálu o jeho vlastnostech a formě v artefaktu obrazu. Tento proces je často provázen, v rámci křehkého organismu obrazu, destruktivním aktem. Autorka do svých prací vkládá a zase z nich vyjímá, strhává různé předměty a materiály, což ve svém výsledku znamená častý zánik či poškození použitého. Tato destrukce je někdy až podmínkou pro vznik nového, tedy výsledné formy transsubstanciované v obraze. Jiným zásadním momentem v autorčině tvorbě, je i však stále přítomná přítomnost černé barvy, Projevující se v poslední době hlavě prací s černým voskem. Ten může sloužit jako rámec ale i jako clona ostatních vizuálních prvků. Ona hustá absorbující hmota si sebou jistě nese své psychické i haptické asociace, na jedné straně ji lze často chápat jako psychologizující element, na straně druhé asi ale nejlépe zdůrazňuje i autorčino směřování k obrazu jako rovinně až dialektické hry mezi materiálním a symbolickým. Svoji roli zde ale nemusí hrát jen samotná materiální přítomnost obrazu, onen až alchymistický proces přenosu formy a obsahu se může i zpětně může přenést do výsledné dvojrozměrné formy tisku, který vlastně celá proces dovádí do výsledné syntetizované polohy. Obrazy Renaty Machýčkové jsou v tomto ohledu velice zajímavou možností ponoření se do možností, jaké současná malba nabízí ve svém vztahu mezi konkrétní materiálnost, jejím intimním sdílením s divákem a její psychologickou i symbolickou hodnotou.

Viktor Čech


Kurátor výstavy Jan Pfeiffer

V rámci vernisáže vystoupí Marie Dorazilová členka smyčcového kvarteta Hanse Krasy

 

Termíny

  • St 29.6.2022 — Pá 9.9.2022

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka