Renata Machýčková
Vlnoměky

Renata Machýčková

Název sólové výstavy Renaty Machýčkové výchází z popisu snu, který představuje fyzicky zážitek: hory z měkkých chomáčů ovčí vlny...

Renata je autorka, která senzuálně vnímá vše kolem sebe a to přetváří do křehkých záznamů, ale i do esteticky čistých, technologicky promyšlených děl. Jak autorka sama reflektuje: hlavní ovlivňující faktor je pro ni prostředí, konkrétně a aktuálně její rodinné prostředí. Rodinu však nevnímá jako téma, ale jako neoddělitelnou součást procesu tvorby a situace. Situace umožňuje řetězení událostí, akce / reakce jedné na druhou. Od svého otce dostává Renata včelí vosk, ze kterého následně modeluje struktury. Své práce na papíru vyřezává skalpelem, stejně tak jako objekty z vosku oživuje kuchyňskými nástroji. V kuchyni i přímo tvoří, provádí procesy, roztápí vosky, krájí a to vše během plného provozu v obklopení rodiny. Materiálová podstata práce Renaty tak vychází z jejího  přirozeného prostředí.

Na povrchy pláten a papírů Renata vytváří struktury podobné krajkám, či jemně rytmicky drásané kůži. Při tvorbě Renata nehledá konkrétní témata; motivem a tématem je proces sám, ono spojení s každodenním rodinným i vnitřním, osobním životem. Intuitivní proces je však v průběhu práce Renatou vědomě korigován a dotvářen. Renata si všímá různých vizuálních procesů, ať už z přírodních či snových představ, pravidelnosti, repetitivity, skupin drobných hub, detailů lišejníků, nebo například  seřazenosti nescezené pasty v hrnci. To  jsou situace, které Renatu současně vizuálně odpuzují a přitahují.

Výstava Vlnoměky je speciálně připravena pro prostory Galerie Sýpka a je sestavena ze sérií vyřezávaných papírů a vosků. Dřevěné konstrukce vznikly opět z rukou otce Renaty. Prostorové i tematické řazení je členěno na hlavní místnost, ve které jsou díla instalována na profilovaných dřevěných sloupech, které odkazují na výše zmíněnou procesuálnost, ale i na niterně estetickou podstatu práce. Horní podkrovní část výstavy je uzpůsobena jako oslava, jednotlivé práce jsou položeny na samostatných stojnách. Les hub, rautové stoly, jsou tak prostorem pro oslavu smyslnosti, křehkosti a senzuálnosti, kterou Renata uchovává v jednotlivých gestech a dotycích vrypů do povrchů, při kterých netřeba slov...

 

Jan Pfeiffer


Kurátor výstavy Jan Pfeiffer

V rámci vernisáže vystoupí Danijela Kos

 


ROZHOVOR

o   Řekněte nám něco o sobě. Odkud pocházíte a co vnímáte za Váš první střet s výtvarným uměním. Jak se Vaše tvorba vyvíjela od studia?

Pocházím z Valašského Meziříčí, kde jsem také začala studovat malbu pod vedením p.Leszka Wojaczka. Tuto dobu vnímám jako prvotní impuls, který ve mě probudil hlubší zájem se umění věnovat jako profesi. Za zásadní období v mé tvorbě však považuju poslední ročník studia na AVU, kdy jsem měla možnost věnovat se diplomové práci v přítomnosti fotografa Adama Holého; odklonila jsem se lehce od malby k objektu a materiálu, a to rozvíjím dodnes.

 

o   Jaký je váš proces a přístup v tvorbě? Nastiňte, jakým způsobem započne práce v ateliéru na daném projektu?

Často pracuju z domácího prostředí, obklopena běžnými povinnostmi a rodinou. Přizpůsobuju se prostředí, kde momentálně jsem a co mám v tu chvíli k dispozici. Práce na papíře vytvářím přímo na jídelním stole. Objekty z vosku roztápím v kuchyni, používám kuchyňské nebo jiné nástroje k modelování struktur na dřevěnou desku či plátno. Současně mám k dispozici ateliér, který vnímám jako důležitý osobní a svobodný prostor, kde mám možnost se jako umělec “nadechnout” a hledat nové přístupy.

 

o   Co je prvotním impulsem vedoucím ke vzniku děl. Na co Vaše díla poukazují, nad čím se zamýšlí a vypovídají?

Konkrétní dílo je vždy výsledek konstantního hledání, všímaní si prostředí okolo, detailů, které se pak snažím do svých děl aplikovat. Je to jakýsi dialog, který člověk vede sám se sebou. Zdrojem inspirace je pro mě neuchopitelný moment mezi fyzickým a vizuálním zážitkem. Jako sen, který by člověk rád popsal, ale zůstává nad ním jen opar, nepřímá fyzická zkušenost.

 

o   Pracujete vědomě v kontextu současné umělecké scény? Odkazuje vaše práce na nějaký umělecký směr nebo Vás zásadně ovlivnil určitý autor či země?

Více než konkrétní umělecký směr či autor, je to vliv momentálního návalu informací, vizuální prostředí internetu, kterému do jisté míry dovoluju do mé tvorby zasahovat. Ačkoliv to není můj záměr, většinu mých oblíbených umělců nacházím právě mezi ženami.

 

o   Je pro Vás důležité sledovat, jak Vaši tvorbu vnímají ostatní? Vybavujete si nějakou konkrétní reakci, která Vám přišla zajímavá, nečekaná nebo třeba překvapivě úsměvná?

Z hlediska vývoje začínajícího umělce je podle mě dobré o věcech diskutovat; sám si tak může uvědomit, a především pojmenovat věci, které vnímá automaticky. Pro mě osobně je tato reflexe přínosná, avšak vybírám si, odkud přijímám. Pamatuju si na vtipný komentář ještě z dob, kdy jsem pracovala na diplomové práci. Některé objekty totiž připomínaly práce ze 70.let.

 

o   Přibližte nám koncept Vaší výstavy a jaké jsou plány do budoucna.

Koncept výstavy je rozdělen na dvě části, z nichž hlavní místnost tvoří sestava dřevěných vyřezávaných sloupů, na kterých jsou vystaveny práce na papíře.  Horní místnost by měla byt vnímána jako zakončení, oslava. Věci jsou vystaveny horizontálně s odkazem na způsob jejich vzniku.

Po výstavě se plánuji naplno věnovat tvorbě v ateliéru a malbě, ke které se znovu vracím.

 

Doprovodné programy

29. 6. 2022 Vernisáž výstavy za účasti autorky

30. 6. 2022 Komentovaná prohlídky výstavy s autorkou

12. 7. 2022 Workshop pro veřejnost – vosk jako materiál

13. 7. 2022 Workshop pro veřejnost – vyřezávané objekty

29. 7. 2022 Komentovaná prohlídka pro veřejnost s kurátorem výstavy

29. 7. 2022 Workshop pro děti – papír a vosk

5. 8. 2022 Komentovaná prohlídka pro veřejnost

17. 8. 2022 Komentovaná prohlídka pro veřejnost

6. 9. 2022 Komentovaná prohlídka pro SŠ

7. 9. 2022 Komentovaná prohlídka pro ZŠ

8. 9. 2022 Workshop pro ZUŠ – vosk a papír

Termíny

  • St 29.6.2022 — Pá 9.9.2022

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky