SLOVENŠTÍ SOCHAŘI POJMOU VÝSTAVU V GALERII SÝPKA JAKO SVÉ NOVÉ TERITORIUM PRO MODELACI PROSTORU

SLOVENŠTÍ SOCHAŘI POJMOU VÝSTAVU V GALERII SÝPKA JAKO SVÉ NOVÉ TERITORIUM PRO MODELACI PROSTORU

Jozef SUCHOŽA, Ivana SLÁVIKOVÁ, Marek GALBAVÝ - Nové teritóriá modelácie priestoru

Výstava mladých slovenských umělců pod názvem Nové teritória modelácie priestoru představí aktuální výtvarné počiny, které vytvořili během posledních tří let. Zároveň nám tato expozice nastíní výtvarné tendence patrné v ateliéru Socha a aplikované média Juraja Sapara na Fakultě výtvarných umění na Akademii umění v Banské Bystrici, jelikož vystavující autoři tento ateliér vystudovali, studují a zároveň na katedře Sochařství pedagogicky působí.

 

V solitérnych prezentačných sekciách autorky Ivany Slávikovej, autorov Jozefa Suchožu a Mareka Galbavého prináša nové pohľady na fyzikálne, materiálovo i mentálne rozšírené chápanie ústredného pojmu, priestorovosť. Tematikou, ktorá okrem fenoménu priestorovosti spája umelcov, je ich kreatívne (re)modelovanie pojmov identita, čas, pamäť, existencia, ktoré sugestívne významovo  kontextualizujú vo vzťahu k paradoxom sociálneho priestoru dnešnej doby“, přiblížila výtvarné tendence vystavujících, kurátorka Alena Vrbanová.

 

Patrné feminní zpracování můžeme cítit v tvorběsochařky Ivany Slávikové (*1981), která pracuje převážně s prvky postminimalizmu. Silná konceptualizace svébytných děl je patrná i v subversivních paradoxech materiálu, technik a hlavně tématu. Vedoucí katedry Sochařství a zároveň odborná asistentka v ateliéru Socha a aplikované média představí své závěsné objekty, konceptuální reliéfy, video a velkoplošné fotografie.

 

Jako vedoucím přípravného ateliéru na katedře Sochařství FVU AU momentálně působí Jozef Suchoža (*1978), který se ve své tvorbě zaměřuje na objekty a videoinstalaci propojenou s akcí. Není tomu zde jinak a v podkrovní místnosti galerie bude k vidění site specific a multimediální instalace. Konceptuálně orientovaný Marek Galbavý (*1987) se zaobírá zejména formami simulovaných ready made. Jeho instalace jsou vždy v kontextu specifického chápání daného prostoru. Socio-kritickým a zároveň ironickým způsobem reaguje na současnou společnost. Marek Galbavý, jakožto studentdoktorandského programu na FVU AU v Banské Bystrici, zprostředkuje během výstavy iluzivní a virtuální prostor s prvky divácké interakce.

 

Kurátorka výstavy Alena Vrbanová, která dlouhá léta působila ve Státní galerii v Bánské Bystrici jako ředitelka i kurátorka a v současné době přednáší na FVU AU v Banské Bystrici, k tvorbě autorů dodává: „Estetická rovina ich diel hľadá rovnováhu medzi krásou formy a významu diel vo vzťahu k súčasnému svetu a najmä divákovi.“

 

Slavnostní vernisáž pod kurátorským vedením Aleny Vrbanovése uskuteční 26. listopadu v 18 hodin za přítomnosti všech vystavujících i děkana Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici, doc. Juraja Sapara, akad. soch. Během vernisáže zahraje na violoncello koncertní hráč a učitel ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Dalibor Pimek. Výstava potrvá až do 18. ledna 2015.