Netradiční portréty Jiřího Kuděly v galerii Kaple

Netradiční portréty Jiřího Kuděly v galerii Kaple

Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí nabídne výstavu netradičních portrétů a interiérových konfigurací z dílny Jiřího Kuděly, odborného asistenta ateliéru Malby II Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Vernisáž výstavy se uskuteční 4. března v 18 hodin. O hudební doprovod se postará sochař a kytarista Jan Šnéberger a úvodní slovo pronese výtvarník Libor Novotný. Výstava se koná pod kurátorským vedením Lezska Wojaczka a potrvá do 24. dubna 2015.

Výtvarník Jiří Kuděla se v současné době věnuje obrazům, jejichž pojítkem je klasický malířský portrét avšak z osobitého pohledu. Jedná se o konkrétní podobizny, záměrně zbavené jejich fyziognomie a psycho-fyzických vlastností. V obrazech zkoumá formální únosnost tohoto tradičního námětu. Pomocí široké škály technických a formálních přístupů se snaží původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetvářet. Na výstavě v galerii Kaple budou k vidění, kromě děl, jež se ve Valašském Meziříčí objeví poprvé, také zcela nová díla, která Jiří Kuděla dokončí právě na tuto příležitost. „Pomocí široké škály technických a formálních přístupů se snažím původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetvářet. Přidáváním vrstev, rastrováním, prací s šablonami a s náhodou ji zbavuji konkrétnosti. Zvoleným konceptem se dostávám až k „portrétu“ jako zobecněné otevřené struktuře, jež tematizuje především samotnou malbu. Záměrem je poukazování na  téma identity a identifikace v dnešním mnohovrstevnatém a složitém světě.“ říká o své tvorbě autor Jiří Kuděla.

Výstava výtvarníka Jiřího Kuděly, jenž nese název Uni / formy je v meziříčské galerii Kaple k vidění ve všední dny, kromě pondělí od devíti do sedmnácti hodin a o víkendu od třinácti do sedmnácti hodin. Vstupenku lze uplatnit v galerii Kaple i v galerii Sýpka.

(smo#2015)