Med a prach - "outside the box 01" / 25.03. 2022 / Galerie Kaple

Med a prach - "outside the box 01"  / 25.03. 2022 / Galerie Kaple

Scénická inscenace Med a prach v jedinečném prostředí Galerie Kaple

Dvojice autorů Andrej Kalinka a Milan Kozánek přijedou do Valašského Meziříčí představit své scénické dílo nazvané Med a prach, které je inspirováno badatelským a osobním odkazem opata Gregora Johanna Mendela. Představení se uskuteční v prostorách bývalé vězeňské kaple a současné Galerie Kaple ve Valmezu v pátek 25. března od 19 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Slovenské alternativní divadlo Med a prach je nezávislé umělecké seskupení tvůrců a interpretů z oblasti výtvarného umění, divadla, hudby a tance. Propojuje je vzájemná poetika, směrování a hodnoty, které se snaží představit v různých uměleckých žánrů a podob.

Scénické dílo dvojice autorů Andreje Kalinky a Milana Kozánka, členů slovenského uměleckého uskupení Med a prach/Honey and dust, je inspirováno badatelským a osobním odkazem opata Gregora Johanna Mendela, zakladatele oboru genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Outside the box 01 je úvodním projektem z autory plánované série performativních děl věnujících se pomezí vědeckého a uměleckého poznávání světa. Namísto biografického pohledu dílo nabízí setkání s výjimečným odkazem vědeckého myšlení neomezeného dobovými předpoklady. 

Med a prach/Honey and dust se pohybuje na hranici uměleckých forem a žánrů. Pod jeho zastřešením jsou tvořena díla na pomezí inscenací, koncertů a instalací určená pro rozmanité prostory od divadel ke galeriím či koncertním pódiím. Stejně tak i performeři jsou zároveň hudebníky, výtvarníky, herci i tanečníky. Základním východiskem je autory rozvíjené komplementární umění - umělecký jazyk vycházející ze symbiózy odlišných vyjadřovacích prostředků, ale i obsahu. Cílem je hledání nových způsobů vyjadřování formou živého pohybu mezi rozmanitými komunitami a uměleckými prostředky. Důležitou součástí tvorby seskupení Med a prach je také přesah v rámci jednotlivých děl i zkoumání vzájemných souvislostí umění, biologie, psychologie, historie, fyziky, genetiky ad.

 

Fotografie: Karol Jarek

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=ECNuyIiYmwY

Více informaci na oficiálním webu divadla: www.honeyanddust.art

 

(čer#2022)