Laureátem Ceny Rudolfa Schlattauera se stal Petr Hajdyla

Laureátem Ceny Rudolfa Schlattauera se stal Petr Hajdyla

V pondělí 12. září 2016 meziříčská Galerie Sýpka zahájila slavnostní vernisáž výstavy pěti finalistů výtvarné přehlídky Trienále Valmez a zároveň byla udělena Cena Rudolfa Schlattauera pro rok 2016. Návštěvníci výstavy mají možnost hlasovat pro svého favorita, kterému bude na slavnostní dernisáži 11. listopadu v 18.00 hodin udělena Cena veřejnosti. Výstava finalistů potrvá do 13. listopadu.

 

Již počtvrté se odborná výtvarná komise sešla, aby udělila Cenu Rudolfa Schlattauera výtvarníkovi, který je spjat svou tvorbou či životem s městem Valašské Meziříčí. Z celkového počtu čtyřiadvaceti přihlášených byla vybrána pětice kvalitních tvůrců, kteří připravili ucelenou výstavu v Galerii Sýpka. Na slavnostní vernisáži byli přítomni všichni finalisti: Petr Hajdyla, Tadeáš Kotrba, Vojtěch Kovařík, Miroslava Kupčíková a Kamila Maliňáková. Po dvouhodinové intenzivní diskuzi se komise usnesla, že Cenu Rudolfa Schlattauera obdrží jednatřicetiletý Petr Hajdyla, absolvent Katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity, malíř a grafik vyučující animaci na  ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí.

Úvodního slova a zároveň výzvy, aby i nadále umělci k Ceně RS nebyli lhostejní, jelikož regionální cena takového formátu není v ostatních městech samozřejmostí, se ujal předseda poroty Jiří Ptáček. Společně s místostarostkou města Valašské Meziříčí Yvonou Wojaczkovou poté předal laureátovi pamětní listinu s příslibem odkoupení díla v hodnotě 50 tisíc korun Městem Valašské Meziříčí. Celý podvečer hudebně zpestřila skupina Hotdogs (aka Fred Madison)

 

Ocenění nese jméno významného textilního výtvarníka a zakladatele první gobelínové manufaktury v českých zemích, představitele české moderny, výrazné tvůrčí osobnosti přelomu 19. a 20. století, který dokázal vnímat současné vlivy a přitom nezapomínat na tradici lidové kultury a moravské přírody. Stalo se to určitou výzvou či prestiží pro výtvarníky z našeho regionu, jelikož odkoupené dílo se stane součástí městských sbírek a bude obohacovat veřejný prostor.  Výstava zároveň dokáže poukázat na tvůrce, které široká veřejnost doposud neměla možnost zaznamenat. O kvalitě svědčí i odborná výtvarná komise, ve které tentokrát působil kurátor Jiří Ptáček, dále umělec, kurátor, děkan Fakulty Umění v Ostravě a vedoucí ateliéru Malba II. František Kowolowski, ředitel Moravské gobelínové manufaktury Jan Timotej Strýček, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Václav Mílek, absolventka výtvarné katedry a místostarostka Města Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková, kunsthistorička Muzea regionu Valašsko Kamila Valoušková a držitelka Ceny RS pro rok 2013 Pavla Malinová.

 

Díla všech pěti finalistů jsou k vidění ve všech třech podlažích Galerie Sýpka, která se nachází na II. nádvoří zámku Žerotínů.  Slavností dernisáž ovšem odhalí umělce, který nejvíce zaujal širokou veřejnost. Podpořte při návštěvě výstavy svým hlasem autora, který získá Cenu veřejnosti a věcný dar podporující jej v další tvorbě. Slavnostní dernisáž  se uskuteční 11. listopadu v 18.00 hodin. Výstava ovšem bude zpřístupněna až do 13. listopadu 2016.