Křehkost bytí a ateliér živé hmoty vystavuje v Galerii Sýpka ve Valašské Meziříčí slovenská výtvarnice Ester Sabik

Křehkost bytí a ateliér živé hmoty vystavuje v Galerii Sýpka ve Valašské Meziříčí slovenská výtvarnice Ester Sabik

Mladá slovenská výtvarnice Ester Sabik pracuje převážné s analogovou fotografií, ale setkáváme se v její tvorbě i se site specific instalacemi, performance, videem či křehkými objekty. I tyto všechny výtvarné odvětví jsou patrné na výstavě v Galerii Sýpka, která probíhá až do 13. června 2021.

Ve své tvorbě vychází zejména z bezprostředního pozorování přítomného a ​​prožívaného. Svou prací se snaží rozšířit znalosti o komplexnosti světa, o jemných mechanismech vícevrstvých vztahů, o tom, jak je všechno se vším propojené a postoupne transformující. Uvědomuje si, že to, co tvaruje, tvaruje také ji samotnou, a tak se tento vztah tvůrčího procesu nachází v rozpínajícím se kruhu. Ten ovšem není jen jejím osobním kruhem tvořícím sebe sama. Je to kruh tvořený kolektivní zkušeností, který zároveň kolektivní zkušenost tvoří.

U vystavených fotografií vnímáme něžnou poetiku a symboliku současného světa, kdy zkoumá otázku duševna, podvědomí a nevědomí. Zaznamenává introspekci, zpomalení a reflexi kterou jsme si všichni během pandemie prožili.

Svou roli jako umělce vnímá právě v šíření citlivosti vůči přírodě kolem nás i v nás. Vytváří například živé obrazy za pomocí plesnivějící organické hmoty, a ty ve své absolutní podstatě odkazují na nekončící přirozený koloběh „ život-smrt-život.“,