Ivana Sláviková – Jozef Suchoža – Marek Galbavý Nové teritóriá modelácie priestoru

Ivana Sláviková – Jozef Suchoža – Marek Galbavý Nové teritóriá modelácie priestoru

Spoločná výstava trojice slovenských vizuálnych umelcov - Ivany Slávikovej (1981), Jozefa Suchožu (1978) a Mareka Galbavého (1987) v Galérii Sýpka prináša prierez ich tvorbou z  rokov 2012 – 2014 v oblasti priestorových médií, fotografie a videa. Ponúka divákovi podoby súčasného chápania a vizuálneho stvárnenia fenoménu priestoru v rôznych mediálnych a tematických rámcoch. V  individuálnom štýlovom stvárnení autorov je tento pojem rozšírený do rozhrania exteriority a interiority, osobného a všeobecného, prítomného a nadčasového (kolektívna pamäť), reálnej hmoty a priestoru a ich virtuálnej invarianty.

             Sláviková prezentuje sériu nových fotografií a videa, v ktorých sa sama stáva subjektom i objektom stvárnenia. Témou cyklu Odchádzanie (2014) je empatická introspekcia vysídleného miesta.  Ďalším je cyklus vyšívaných segmentov karosérie auta Favorit 136 L (2013) a kovové závesné odlievané a razené objekty (cykly Bez názvu, 2014), ktoré autorka stavia výrazovo na paradoxe materiálu a techniky realizácie vo vzťahu k tematike zobrazenia.

            Suchoža prezentuje nové site specific inštalácie multimediálneho a interaktívneho charakteru. Pracujú s tematikou potreby sebareflexie a očisty. Divák je vťahovaný do kontextu vytesnených, ale stále prítomných hodnotových a filozofických úvah o povahe existencie človeka. Navodzujú pocit potreby meditácie ako očisty od súčasného civilizačného devastačného ,smogu‘ (Missing generation, Personal Moses, 2014).

            Galbavý vytvoril špeciálne pre priestory Galéria Sýpka objekty a inštaláciu Import (2014) a interaktívnu inštaláciu Export (2014) s presahmi reálneho a virtuálneho priestoru. Pomocou sofistikovaných softvérov prepája exteriér galérie s jej interiérom, pričom realita sa stáva novým premenlivým dielom. V objekte s motívom pôvodného využitia sýpky (vak na obilie) pracuje s jeho napĺňaním virtuálnou hmotou.  

            Výstava sprítomňuje inovované sochárske stratégie modelácie priestoru a času, reality a jej ilúzie. Ambíciou autorov je svojim umením obsadzovať aktuálny priestor a dobu a pokúsiť sa ju novou modeláciou transformovať. 

            K výstave vychádza obsiahly katalóg s bohatou obrazovou dokumentáciou a textami kurátorky výstavy, teoretičky umenia Alena Vrbanovej.  

 

Text kurátorka výstavy Alena Vrbanová.