Galerie Kaple vystavuje abstraktní obrazy vyvolávající konkrétní a viditelné asociace.

Galerie Kaple vystavuje abstraktní obrazy vyvolávající konkrétní a viditelné asociace.

Malíř, původem ze Zlína a pedagog katedry malby Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Jiří Kuděla vystavuje v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí netradiční portréty a interiérové konfigurace.

Tvorba Jiřího Kuděly se pohybuje mezi dvěma polohami. Autor vytváří obrazy, v nichž se zabývá exteriérovými a interiérovými konfiguracemi architektonických částí. Druhou, stejně důležitou, polohou jeho tvorby je zájem o portrét. Nejde ovšem o klasickou podobiznu. Za pomocí různých formálních přístupů rozkrývá zažité portrétní schéma. Jedná se o konkrétní podobizny, záměrně zbavené jejich fyziognomie a psychofyzických vlastností. V obrazech zkoumá formální únosnost tohoto tradičního námětu. Pomocí široké škály technických přístupů se snaží původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetvářet. Přidáváním vrstev, rastrováním, prací s šablonami a s náhodou ji zbavuje konkrétnosti.  Zvoleným konceptem se dostává až k „portrétu“ jako zobecněné otevřené struktuře, jež tematizuje především samotnou malbu. Otevírá se tak imaginativní pole podvědomí a snaží strhnout divákovu pozornost k novému až absolutnímu malířskému projevu. Obsahově se dotýká jakési ztráty identity a identifikace člověka v dnešním mnohovrstevnatém a složitém světě.  Postupem času Kudělova práce vyústila do několika vzájemně se prolínajících cyklů. (Facebook, Mí známí, Anonymous). Jedná se o jakési "virtuální" společenství známých, nebo zcela smyšlených identit. Toto schéma je také výchozím bodem pro vznik abstraktního obrazu, který by měl vyvolávat konkrétní, viditelné asociace. Z toho vychází i dvojvýznamnost v názvu výstavy.  

 

Jiří Kuděla (1976) pochází ze Zlína, vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště, návrhářství obuvi a módních doplňků a poté pokračoval v atelieru figurálního malířství, Prof. ak. mal. Jiřího Načeradského na FaVU VUT Brno. Při studiu absolvoval stáž na Facultad de Bellas Artes, Castilla la Mancha Cuenca ve Španělsku. Momentálně působí jako odborný asistent v Ateliéru malba II. Františka Kowolowského na Fakultě Umění OU v Ostravě, je členem o. s. Galerie Michal a spolukurátor galerie Jáma 10 v Ostravě.

 

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. března v 18 hodin. O hudební doprovod se postará sochař a pedagog z katedry sochařství Fakulty umění OU v Ostravě Jan Šnéberger a úvodní slovo pronese výtvarník a pedagog z katedry grafiky a kresby Fakulty umění OU v Ostravě Libor Novotný. Výstava se koná pod kurátorským vedením Lezska Wojaczka a potrvá do 24. dubna 2015.