Elementární konstelace Tomáše Hlaviny v Galerii Kaple

Elementární konstelace Tomáše Hlaviny v Galerii Kaple

Sochař Tomáš Hlavina připravuje pro Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí ucelenou instalaci, která bude evokovat plán stolní hry členěný pravidelnou čtvercovou sítí související s reálnou dlažbou galerie. Konstelace na ploše budou tvořeny variabilními seskupeními objektů i plné hlavolamů ze zápalek. Vernisáž se uskuteční ve středu 16. června za přítomnosti autora a Cimbálové muziky Bača, která podvečer od 18.00 hodin doprovodí hudebně.

Objekty a instalace Tomáše Hlaviny jsou obvykle velmi minimalistickými až jednoduchými modely ze dřeva, kovu, plastu a provázku. Pro žádný kus neexistuje jediný záměr ani interpretace. Na výstavě budou zastoupené převážně práce z posledních let, doplněné několika staršími, které prostorově i významově zapadají do kontextu herního plánu v Galerii Kaple

Tomáš Hlavina se sice zabývá „klasickou“ sochařskou tvorbou, ale v konceptuálním smyslu. Své sochy vytváří na základě přesného plánu, jehož postup může ukrývat různá sdělení. Nejde mu o to, nabídnout divákovi komplikovaný rébus. Jeho tvorba spíše přináší odpovědi. Některé objekty připomínají na první pohled ready made – předměty, kterým pouze odebral každodenní skutečnosti a postavil je do galerie. Jde ale o artefakty, které autor sestavil z různých velmi pečlivě opracovaných částí. Hlavinova estetika spočívá v přesné a téměř neviditelné eleganci s přítomným prvkem absurdity a paradoxu.

 

Výchozím bodem mých úvah o výstavě byla specifická architektonická dispozice Galerie Kaple, kde tribuna umožňuje z vyvýšeného místa přehlédnout celek výstavního prostoru. Výstavní plocha se nám z této perspektivy může jevit jako elementární plán stolní hry členěný pravidelnou čtvercovou sítí dlažby. Konstelace jsou zde tvořeny variabilními seskupeními objektů a vymezeními rámů či hlavolamů ze zápalek. Tato modelová situace nabízí pomyslné možnosti přeskupování hranic a spojení a reflexi ne zcela zjevných souvislostí a kontextů jednotlivých objektů. Skleněná pole zábradlí tribuny evokují obrazové sekvence políček filmového pásu a jsou dalším použitelným nástrojem přeformátování či přeskupování jednotlivých obrazů...“ přiblížil instalaci výstavy Tomáš Hlavina

 

Tomáš Hlavina absolvoval v roce 1992 Ateliér intermediální tvorby Milana Knížáka na pražské Akademii výtvarných umění, na působil na mnoho stáží (1989 Půlroční studijní pobyt na Akademii výtvarných umění v Tbilisi, Gruzie,1997 Stipendium Pollock-Krasner Foundation , USA, 1999 - 2000 Stipendium Bavorského ministerstva kultury pro roční pobyt v „Internationales Künstlerhaus Villa Concordia“ v Bamberku, 2001 Dvouměsíční tvůrčí stipendium v Sculpture Space Utica, USA, ArtsLink/VSC (Vermont Studio Center) Artist Fellowship Award 2002 - 2003, měsíční pobyt ve Vermont Studio Center , USA, 2003 Stipendium Spolkové země Dolní Sasko pro roční pobyt v „Künstlerhäuser Worpswede“, Německo,2004 Dvouměsíční pobyt, stipendium v MacDowell Colony , USA, 2006 Stipendium od Lannan Foundation, tříměsíční studijní pobyt v Santa Fe Art Institute, USA. Tomáš Hlavina se narodil v roce 1966 v Děčíně, žije a pracuje v Praze a je vedoucím Ateliéru sochařství II na Akademii výtvarného umění v Praze.