Dva dny nabité komentovanými prohlídkami s autory sochařských výstav v galeriích Kaple a Sýpka ve Valašském Meziříčí.

Dva dny nabité komentovanými prohlídkami s autory sochařských výstav v galeriích Kaple a Sýpka ve Valašském Meziříčí.

Galerie Kaple a galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí nabízí jedinečnou šanci shlédnout dvě zcela rozlišně pojaté sochařské výstavy v rámci komentovaných prohlídek s autory Dušanem Váňou a Magdalénou Váňovou. Návštěvníci se ve dnech 19. a 20. listopadu zároveň setkají se sourozenci, kteří jako studenti působili ne Fakultě výtvarných umění v Brně v Ateliéru sochařství u doc. ak. soch. Michala Gabriela. Vstup na komentované prohlídky je zdarma.

 

Dušan Váňa ve čtvrtek 19. listopadu v 14.00 a 18.00 hodin započne dvoudenní maraton komentovaných prohlídek ke své výstavě Sklizeň v galerii Kaple a doplní je o stručnou přednášku na téma využití digitálních technologií v sochařské praxi. Digitální technologie mají stále větší vliv na nejrůznější aspekty našeho každodenního života. Nejinak je tomu i v případě sochařské tvorby, kde v poslední době tzv. 3D technologie revolučním způsobem mění tvář této klasické umělecké disciplíny. Váňa popíše vlastní zkušenosti s danou problematikou, seznámí nás s 3D Studiem při FaVU VUT v Brně a pokusí se i nastínit možnosti budoucího využití technologií v tomto oboru.

 

V pátek 20. listopadu 2015 v 12.45 hodin sourozenci Váňovi společně povedou komentovanou prohlídku a nebude chybět také prostor na besedu.

Magdaléna Váňová ještě týž den v 16.00 hodin osobně provede výstavou Kaleidoskop, při níž prozradí, kde nejčastěji nachází inspiraci ke své sochařské práci a v rámci této dernisážové komentované prohlídky nebude chybět také závěrečná beseda s autorkou, na níž nám Váňová nastíní, proč si zvolila pro pohled skrze sebe samotnou klasické sochařské zpracování.

 

 

Plakát ke stažení: