ATELIÉR DESIGN SKLA PŘEDSTAVÍ PRÁCE STUDENTŮ I ABSOLVENTŮ V GALERII SÝPKA.

ATELIÉR DESIGN SKLA PŘEDSTAVÍ PRÁCE STUDENTŮ I ABSOLVENTŮ V GALERII SÝPKA.

Galerie Sýpka ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně prezentuje tvorbu ateliéru Design skla. Vystavená díla studentů reagují na současné trendy ve vizuálním umění a akcentují společenská a kulturní specifika. V Galerii Sýpka jsou k vidění drobné řemeslně zpracované skleněné objekty a volné instalace vytvořené během posledních dvou let.

Výstava se snaží reprezentovat nejen práce současných studentů, ale i jeho absolventů. Tím utváří komplexní pohled na problematiku ateliérového sklářství od jeho počátku po profesionální zaměření. Výběr prací je přizpůsoben prostoru galerie a cílem této výstavy je prezentace bohatě strukturovaného organismu, jakým je prostředí ateliéru Design skla. Jeho studenti a absolventi reflektují nejrůznější témata, kterými se snaží posouvat sklářskou tvorbu za hranice běžného vnímání.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Jednou z nich je Fakulta multimediálních komunikací, která obsahuje program Výtvarná umění, jejíž součástí je ateliér Design skla.

Ateliér Design skla je nejmladším sklářským ateliérem v České republice a na Slovensku (vznikl v roce 2008). Poskytuje dvoustupňové studium, které směruje studenta k cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný neokonceptuální názor, který je stěžejním bodem celé práce.

Součástí studia je podpora významné autorské pozice, jejíž tematické rozpětí a výrazová heterogennost posouvá ateliérovou tvorbu k bohatě strukturovanému světovému sklářství. Vzniklá umělecká díla tak reagují na současné trendy ve vizuálním umění a akcentují společenská a kulturní specifika.

Ateliér se snaží své práce kontextualizovat v rámci současného umění. Snaží se reprezentovat témata, která jsou aktuální pro západní institucionální background.

Tato výstava vznikla za laskavé finanční podpory Univerzity Tomáše Bati, Města Valašské Meziříčí a Ministerstva kultury ČR.

 

Vernisáž výstavy proběhne 11. února 2015 v 18.00 hod.

Výstava potrvá do 22. března 2015

Úvodní slovo pronese Martin Fišr.

Na vernisáži vystoupí Adam Turzo.

Výstava proběhne pod kurátorským vedením PaedDr. Leszka Wojaczka.

 

Ateliér Design skla - PRESS