Anotace k výstavě JOZEF SUCHOŽA, IVANA SLÁVIKOVÁ, MAREK GALBAVÝ - NOVÉ TERITÓRIÁ MODELÁCIE PRIESTORU

Výstava trojice mladých slovenských umelcov (sochárky a sochárov) s názvom Nové teritóriá modelácie priestoru predstaví diela z ich najnovšej tvorby (2012 – 2014). V solitérnych prezentačných sekciách autorky Ivany Slávikovej (*1981), autorov Jozefa Suchožu (*1978) a  Mareka Galbavého (*1987) prináša nové pohľady na fyzikálne, materiálovo i mentálne rozšírené chápanie ústredného pojmu ,priestorovosť‘. Sláviková predstaví závesné objekty, konceptuálne reliéfy, veľkoplošné fotografie a video, Suchoža site specific  multimediálne inštalácie, Galbavý iluzívny a virtuálny priestor s prvkami diváckej interakcie.

                 Tematikou, ktorá okrem fenoménu priestorovosti spája umelcov, je ich kreatívne (re)modelovanie pojmov identita, čas, pamäť, existencia, ktoré sugestívne významovo  kontextualizujú vo vzťahu k paradoxom sociálneho priestoru dnešnej doby. Estetická rovina ich diel hľadá rovnováhu medzi krásou formy a významu diel vo vzťahu k súčasnému svetu a najmä divákovi.

Kurátorka výstavy: Alena Vrbanová